Nieuwe workshops congres Thuis in het Verpleeghuis

Wegens grote belangstelling voor het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ hebben we een aantal extra workshops toegevoegd. Daarnaast zetten we deze week een aantal workshops in de spotlight. Meld u aan voor het congres op 2 juli in het World Forum in Den Haag.

Nieuwe workshops

3.14 Het lerend netwerk, geboren vanuit de praktijk

De bestuurders van Attent Zorg en Behandeling, Zinzia, Vilente en Liemerije Attent deelden de visie dat leren en ontwikkelen een belangrijke opgave is voor organisaties. Externen kunnen hierin vooral waarde toevoegen en zijn geen concurrenten. In de presentatie wordt weergegeven op welke wijze het lerend netwerk van Attent, Zinzia, Vilente en Liemerije uit de praktijk is ontstaan, hoe het netwerk functioneert en wat het oplevert. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over de do’s en don’ts in lerende netwerken.

3.22 Ambassadeur in de zorg!

Ben je trots op je vak? Hoe profileer je de mooie kanten van het beroep? Voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde en het vak verzorgende zijn er campagnes gestart voor betere profilering van de opleiding en het vak met ambassadeurs in de hoofdrol. In deze presentatie delen de workshopleiders hun ervaringen en geven ze tips hoe jij kan bijdragen in jouw verpleeghuis!

3.21 Laat je inspireren door de koplopers van het Zorgpact. Samen leren, innoveren en doen in de regio’s

Technologische innovaties, meer regionale verantwoordelijkheid, vergrijzing en vele andere ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak van de zorg.  Daarvoor is duurzame samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden nodig. Overal in het land slaan zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen. Het Zorgpact verzamelt de allerbeste voorbeelden van regionale samenwerking in de Kopgroep. De Kopgroep is een community van koplopers: innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden concrete resultaten hebben geboekt. Inmiddels telt de Kopgroep 75 Koplopers. Samen vormen deze Koplopers een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. Danny van Deursen, programmaleider Zorgpact, werkzaam bij ministerie van VWS zal een korte introductie en overzicht van drie jaar Zorgpact geven. Vervolgens zullen drie Koplopers aan het woord komen.

3.23 Welkom aan boord bij de Leyhoeve

Zij-instromers, starters, veel nieuwe medewerkers komen bij de Leyhoeve werken. Hoe zorg je ervoor dat nieuwe medewerkers weten wat je visie is, reflecteren, de ruimte benutten en dilemma’s leren herkennen? De Leyhoeve ontwikkelde een onboarding voor medewerkers. Deelnemers zijn razend enthousiast over deze innovatieve en uitgebreide introductie. “Dit zou je iedereen in de zorg gunnen”. We vertellen over het waarom, wat én hoe tijdens deze workshop.

Workshops in de spotlight

1.12 Het pure iPVB: grip op zorgvraag, personele inzet en persoonsvolgend budget

In deze workshop laten de sprekers van het Pure iPVB-collectief en Hanzeheerd zien hoe het intramurale Persoons Volgend Budget (iPVB) werkt. In dialoog met de zaal gaan zij in op de onderdelen van het iPVB: via grip op cliëntvraag -> cliëntvraag-gestuurde personele inzet -> kostprijs -> organisatie-budget en formatie. Gebruikers uit de landelijke iPVB-volumegroep vertellen over hun ervaringen. Vraag hen het hemd van het lijf om er achter te komen hoe ook u persoonsvolgend gaat werken.

2.2 Regionale (arbeidsmarkt)aanpak Midden-Brabant en Nijmegen

In Midden-Brabant vormen innovatieve leerafdelingen een belangrijk speerpunt binnen de regionale aanpak arbeidsmarkt verpleeghuiszorg om zowel de kwaliteit van het opleiden in de praktijk, als ook de kwantiteit van het aantal opleidingsplaatsen in de regio te vergroten. In de zorgkantoor regio Nijmegen is aan de hand van het plan van de werkgeversorganisatie WZW met de titel ‘Waard om voor te werken’ een Broedplaats ingericht. Onder leiding van Netwerk 100 heeft de Broedplaats, bestaande uit ouderen, studenten, werkgevers en opleidingsorganisaties een gemeenschappelijke analyse gemaakt van de arbeidsmarkt voor de ouderenzorg. Prof.dr.Etienne Rouwette van de faculteit Management Wetenschappen van de Radboud Universiteit heeft dit proces begeleid met de methodiek Group Model Building. Hiermee zijn aan de hand van causale relaties de knoppen in beeld gebracht om de arbeidsmarkt fundamenteel te verbeteren. Els Bremer en Etienne Rouwette zullen de werkwijze en de resultaten tijdens deze workshop toelichten.

2.23 Regionaal werken aan vernieuwing in Drenthe en Zeeland

Deze sessie gaat over de regionale aanpak van Drenthe en Zeeland, waar onderwijs, zorgaanbieders verpleeghuiszorg, opleidingsinstituten, werkgeversorganisatie en zorgkantoor samenwerken aan de implementatie van het kwaliteitskader en aan het strategisch personeelsbeleid. In deze sessie komt aan de orde hoe de regio’s komen tot een regionale analyse en de speerpunten zoals een leidraad voor onderwijs in de praktijk. Een innoverend proces waarbij betrokkenen de ervaringen en resultaten presenteren. De Zeeuwse Praktijkroute in Zeeland bestaat nu ruim een jaar en het leidt tot resultaat! Monica Roose van Via Zorg, licht de aanpak en resultaten toe. In de regio Drenthe is men recenter begonnen. de spreker vertelt over de gezamenlijk zoektocht naar oplossingen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van onderwijs en zorginstellingen.

 


Geplaatst op: 12 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 12 juni 2018