Nieuwe versie Leidraad Veilige Zorgrelatie beschikbaar

Geplaatst op: 25 november 2019
Laatst gewijzigd op: 2 december 2019

Met het voornemen van minister Hugo de Jonge om het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn verplicht stellen voor de langdurige zorg is de Leidraad Veilige Zorgrelatie  dit jaar opnieuw geactualiseerd. In het waarschuwingsregister wordt melding gemaakt van professionals of vrijwilligers die grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten hebben gepleegd. De Leidraad Veilige Zorgrelatie helpt organisaties om beleid te maken gericht op het voorkomen van en omgaan met  grensoverschrijdend gedrag door professionals of vrijwilligers jegens cliënten. 

‘Kwetsbare ouderen moeten veilig zijn in de zorgrelatie. De zorgmedewerker en de zorgbestuurder hebben een specifieke verantwoordelijkheid. De leidraad benoemt deze verantwoordelijkheden.’, vertelt Antoinette Bolscher, één van de makers van de Leidraad.

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn natuurlijk de overduidelijke gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie,  zoals mishandeling, diefstal of seksueel misbruik. Bolscher: ‘Maar denk ook aan zaken als mensen te lang laten wachten op het toilet. Of niet direct reageren op een alarmoproep ‘omdat mevrouw zo vaak belt’. Het is niet direct mishandeling, maar ook geen goede zorg. Het zijn voorbeelden uit het grote grijze gebied van grensoverschrijdend gedrag in de zorgrelatie. En dat gedrag gebeurt vaak onbewust en onbedoeld.’ Bewustwording is daarom de eerste stap. Dan kun je vervolgens werken aan preventie. En wanneer er toch grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld, volgt de interventie: zorgen dat het gedrag stopt en zo nodig maatregelen worden getroffen. De leidraad is volgens deze driedeling opgebouwd.

De leidraad bevat onder andere een stappenplan voor interventie. Ook is er een ‘Wie-doet-wat-wijzer’ waarin aangegeven wordt wie binnen de zorgorganisatie vanuit welke functie welke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van het werken aan een veilige zorgrelatie.

Meer weten