Verpleeghuiszorg naar hoger plan met nieuwe normen kwaliteit en personeel

Geplaatst op: 13 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 20 februari 2020

Een goede personeelsbezetting in alle verpleeghuizen in Nederland is al een tijd onderwerp van gesprek. Vrijdag 13 januari 2017 speelt staatssecretaris Martin van Rijn met de vaststelling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en een extra investering van 100 miljoen euro voor extra zorgmedewerkers in op het debat over de nieuwe normen voor kwaliteit en personeel.

Steun in de rug

Een goede personeelsbezetting in alle verpleeghuizen in Nederland is een centraal onderwerp in het manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’ van Hugo Borst en Carin Gaemers. Van Rijn “Deze maatregelen en dit geld zijn een steun in de rug voor bewoners, hun naasten en medewerkers van verpleeghuizen. Meer medewerkers met meer tijd betekent meer aandacht voor onze ouderen. Daar doen we dit voor.”

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: lat hoger gelegd

Met ingang van 13 januari is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld door de onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. Na een discussie van jaren is het voor het eerst dat zo’n allesomvattend kader – inclusief normen voor personeel – er nu daadwerkelijk is. Daarmee wordt niet alleen de lat hoger gelegd voor goede kwaliteit in de verpleegzorg, maar is ook voor iedereen duidelijk – van cliënt, tot medewerkers tot bestuurders – waarop mag worden gerekend en waarop zal worden toegezien.

Strikte voorwaarden

Om extra geld te kunnen krijgen moet een verpleeghuis aan strikte voorwaarden voldoen en laten zien dat er geen geld wordt verspild aan te veel papierwerk, overhead of onnodig grote reserves op de bank.

Structureel voldoende geld voor personeelsbezetting?

De nieuwe personeelsnorm die het Zorginstituut vaststelt, houdt rekening met de grote diversiteit van cliëntengroepen en de omgevingen waarin verpleeghuiszorg wordt gegeven. De verschillen zijn te groot voor één vaste norm, soms is er meer, soms minder en soms ander personeel nodig. Op basis van de nieuwe normen voor personeel en kwaliteit en de toegenomen zorgzwaarte zal de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken of er structureel voldoende geld beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg. De eerste voorlopige uitkomsten van dat onderzoek zal Van Rijn eind februari naar de Tweede Kamer sturen.

Verbeteren kwaliteit

Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuis- en gehandicaptenzorg is een speerpunt van Van Rijn. Voor de ouderenzorg lanceerde hij begin 2015 met ‘Waardigheid en Trots’ een breed plan om in alle Nederlandse verpleeghuizen liefdevolle zorg door trotse medewerkers te bewerkstelligen. Daarnaast verhoogt hij met het vervolg ‘Waardig leven met zorg’ de invloed van ouderen op de kwaliteit van zorg. Hun wensen moeten bepalen hoe de zorg er uit ziet. Daarom worden die leidend bij de bekostiging en inkoop van zorg.

Meer weten