Nieuwe deelnemers Waardigheid en trots op locatie willen inzicht in kwaliteit

Kwaliteitsmedewerkers, teamleiders, verpleegkundigen en locatiemanagers van Maastricht tot Groningen lieten zich 11 december informeren over het programma Waardigheid en trots op locatie. Zij starten vanaf januari 2019 met het programma en doen mee met de zelfscan.

Deelnemers gaven aan het prettig te vinden dat ze straks tijdens de bespreking van de zelfanalyse met een gemêleerde groep bij elkaar zitten om te praten over kwaliteit. Voor veel van deze deelnemers is de zelfscan ook een instrument ter bewustwording. Zij willen weten wat er in het kwaliteitskader staat, aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe zij staan ten opzichte van dit kwaliteitskader en ten opzichte van anderen. Sommige locaties hebben een bezoek van de inspectie gehad en moeten op een bepaald thema aan de slag. ‘We krijgen hopelijk inzicht in wat we precies nodig hebben.’

Veel locaties

Eén organisatie gaat zelfs meedoen met negen locaties. ‘We willen kijken waar we staan met de locaties en hoe we de kwaliteit per locatie kunnen verbeteren.’ Inmiddels zijn al 63 locaties enthousiast van start gegaan.

Organisaties uit het hele land willen werken aan de kwaliteit van hun verpleeghuiszorg. Dat kan met de scan en ondersteuning vanuit dit programma. Het doel van Waardigheid en trots op locatie is dat uiteindelijk alle verpleeghuizen en pgb-locaties voldoen aan het kwaliteitskader. Meld u nu aan voor Waardigheid en trots op locatie. Bekijk de veelgestelde vragen over Waardigheid en trots op locatie. Heeft u andere vragen of wilt u meer toelichting? Kom dan naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. Na de bijeenkomst kunt u besluiten of u al dan niet mee wilt doen.

Meer weten

  • Wilt u ook meedoen met Waardigheid en trots op locatie? Meld u aan en ontvang gratis ondersteuning om de kwaliteit bij uw verpleeghuislocatie te verbeteren.
  • Lees meer over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 11 december 2018
Laatst gewijzigd op: 18 december 2018