Nieuw: Actieleernetwerken op gebied van voeding – meld je aan!

Geplaatst op: 15 juli 2019
Laatst gewijzigd op: 15 juli 2019

Het Ministerie van VWS biedt als onderdeel van het pact voor de ouderenzorg aan verpleeghuizen de mogelijkheid om deel te nemen aan actieleernetwerken ‘Voeding in de Zorg’ waarbinnen organisaties samen met andere deelnemers en onder begeleiding van experts stappen zetten om hun voedingsaanbod te verbeteren.

Deelnemen aan een actieleernetwerk Voeding in de Zorg betekent dat je samen met 2 andere organisaties binnen een traject van 9 maanden (start: september 2019 en afronding juli 2020) de stap zet van idee naar praktijk. Ieder actieleernetwerk staat onder begeleiding van een tutor en krijgt hulp van experts. Daarnaast krijgt ook de onderlinge uitwisseling een centrale plek in het traject. Wees er snel bij want er zijn negen plekken beschikbaar verdeeld over drie thema’s:

 • Smakelijk eten voor complexe doelgroep. (gericht op chefs, leidinggevende, diëtisten, logopedisten)
  De organisatie is in staat om ook voor complexe doelgroepen een smaakvolle maaltijd aan te bieden.
 • Verpleeghuis met hart voor de wijk. (gericht op managers, leidinggevenden)
  Een levendig restaurant voor zowel cliënten als buurtgenoten zorgt voor een win-win-situatie.
 • Maaltijdorganisatie binnen woongroepen (gericht op managers, leidinggevenden, teamleiders)
  Het succesvol realiseren van eten en welzijn in woonvormen.

Deelnemen

Voorwaarden

 • Het bestuurlijk commitment dat jouw organisatie 9 maanden aan de slag gaat om op één van de drie thema’s het verschil te maken.
 • Een trekker / projectleider vanuit de organisatie die gedurende 9 maanden als contactpersoon optreedt en de mogelijkheid heeft om tenminste vier keer bijeen te komen met het actieleernetwerk
 • De bereidheid om verhalen en ervaringen te delen met andere zorgorganisaties

Financiering

 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel is er de mogelijkheid om na afloop een vrijwillige bijdrage te leveren aan een Aanmoedigingsfonds voor andere zorgorganisaties die in de toekomst een slag willen maken op het gebied van voeding.
 • De financiële waarde van het programma is € 3.300,- per deelnemende zorgorganisatie.  Dit wordt vanuit het Pact voor de Ouderenzorg door min VWS gefinancierd. Aan het eind bepalen de deelnemende bestuurders wat de werkelijke waarde is geweest en storten dit in een Aanmoedigingsfonds waardoor andere zorgorganisaties het stokje kunnen overnemen en het thema verder kunnen ontwikkelen binnen een opvolgend lerend netwerk.

Aanmelden

 • Meld je aan door een mail te sturen aan  rudi@etenwelzijn.nl en geef daarbij kort aan op welk thema je wilt inzetten en wat de ambities van jouw zorgorganisatie zijn. Na aanmelding wordt er contact met je opgenomen om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Bij meer dan drie aanmeldingen per thema wordt een selectie gemaakt op basis van ambitie en leermogelijkheden van de organisaties
 • Mocht je niet direct willen deelnemen aan de actieleernetwerken maar wel geïnteresseerd zijn in de ervaringen en uitkomsten meld je dan ook aan via bovenstaand email-adres met deze notie. Je wordt via de mail op de hoogte gehouden en wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst om in persoon ervaringen en kennis uit te wisselen.

Bron: Etenwelzijn.nl

Meer weten