Netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg

Geplaatst op: 26 september 2019
Laatst gewijzigd op: 4 januari 2022

Op 13 november 2019 organiseerde Waardigheid en trots in de regio een netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg aan ouderen in Utrecht. In veel regio’s draaien transitie-projecten, veel ondersteund door de Erasmus Universiteit Rotterdam, op het gebied van duurzame medische zorg. De eerste lessen zijn geleerd en tijdens deze bijeenkomst deelden verschillende partijen hun ervaringen. 

Taakherschikking

Initiatieven om de zorg regionaal te organiseren worden volop ontplooid. Dat speelt met name in de ouderenzorg waar verpleeghuizen en woonzorgcentra kampen met oplopende tekorten aan specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en (gespecialiseerde) verpleegkundigen terwijl de zorgvraag toeneemt en complexer wordt. De tekorten worden vooral ervaren in landelijke gebieden met een sterk vergrijzende bevolking en een teruglopende beroepsbevolking. Oplossingen worden gezocht in regionale samenwerking waarbij zorgaanbieders samen een netwerk vormen om tot innovatieve vormen van zorgverlening te komen.

Een voorbeeld is het gezamenlijk invullen van avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW), maar ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg waarbij de SO meer gericht wordt ingezet in de specialistische zorg terwijl andere zorgprofessionals de dagelijkse (medische) zorg aan ouderen op zich nemen. Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist die de medische zorg in het verpleeghuis coördineert, of als voorwacht fungeert tijdens de ANW en bij specifieke vragen of problemen de SO consulteert. De SO kan dan vaker bij de huisarts of in het woonzorgcentrum aanschuiven om patiënten en zorgverleners daar bij te staan bij complexere zorgvragen.

Netwerkbijeenkomst ‘Duurzame medische zorg’

Tijdens de bijeenkomst op 13 november werden goede voorbeelden uit de regio’s gedeeld. Ook werden knelpunten in de uitvoering en in het beleid besproken om zo de zorgcapaciteit in een regio te vergroten en de kwaliteit van zorg aan ouderen te verbeteren. Centraal stonden de ervaringen van drie regio’s die experimenteren met regionale samenwerking: gezamenlijk opleiden in de Achterhoek, Triage in Flevoland en ANW-zorg in Friesland. Daarnaast gaf coördinerend inspecteur Charlotte de Winter van de IGJ een reflectie op regionale samenwerking. Ten slotte werden resultaten van het begeleidende onderzoek van de Erasmus Universiteit gepresenteerd.

Meer weten