Netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg

Geplaatst op: 26 september 2019
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020

Op 13 november 2019 organiseert Waardigheid en trots in de regio de volgende netwerkbijeenkomst over duurzame medische zorg aan ouderen in Utrecht. In veel regio’s draaien transitie-projecten, veel ondersteunt door de Erasmus Universiteit Rotterdam, op het gebied van duurzame medische zorg. De eerste lessen zijn geleerd en tijdens deze bijeenkomst delen verschillende partijen hun ervaringen. 

Taakherschikking

Initiatieven om de zorg regionaal te organiseren worden op dit moment volop ontplooid. Dat speelt met name in de ouderenzorg waar verpleeghuizen en woonzorgcentra kampen met oplopende tekorten aan specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en (gespecialiseerde) verpleegkundigen terwijl de zorgvraag toeneemt en complexer wordt. De tekorten worden vooral ervaren in landelijke gebieden met een sterk vergrijzende bevolking en een teruglopende beroepsbevolking. Oplossingen worden gezocht in regionale samenwerking waarbij zorgaanbieders samen een netwerk vormen om tot innovatieve vormen van zorgverlening te komen.

Een voorbeeld is het gezamenlijk invullen van avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW), maar ook het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg waarbij de SO meer gericht wordt ingezet in de specialistische zorg terwijl andere zorgprofessionals de dagelijkse (medische) zorg aan ouderen op zich nemen.1 Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist die de medische zorg in het verpleeghuis coördineert, of als voorwacht fungeert tijdens de ANW en bij specifieke vragen of problemen de SO consulteert. De SO kan dan vaker bij de huisarts of in het woonzorgcentrum aanschuiven om patiënten en zorgverleners daar bij te staan bij complexere zorgvragen.

Netwerkbijeenkomst ‘Duurzame medische zorg’

Tijdens de bijeenkomst op 13 november worden goede voorbeelden uit de regio’s gedeeld. Ook worden knelpunten in de uitvoering en in het beleid besproken om zo de zorgcapaciteit in een regio te vergroten en de kwaliteit van zorg aan ouderen te verbeteren. Centraal staan de ervaringen van drie regio’s die experimenteren met regionale samenwerking: gezamenlijk opleiden in de Achterhoek, Triage in Flevoland en ANW zorg in Friesland. Daarnaast geeft coördinerend inspecteur Charlotte de Winter van de IGJ een reflectie op regionale samenwerking. Ten slotte worden resultaten van het begeleidende onderzoek van de Erasmus Universiteit gepresenteerd.

Aanwezig zijn bij de bijeenkomst?

Ben je in jouw regio ook van plan een dergelijk traject te starten of zou je je hierop willen oriënteren? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst bij Joyce Theunissen, implementatiecoach bij Waardigheid en trots in de regio:  j.theunissen@vilans.nl

Meer weten