Op netwerkbijeenkomst Duurzame medische zorg leer je van elkaars oplossingen

Geplaatst op: 19 oktober 2021
Laatst gewijzigd op: 26 oktober 2021

Hoe gaat mijn organisatie de schaarste aan behandelaren te lijf in de komende jaren? Dat hebben al veel zorgprofessionals zich afgevraagd. En zij hebben niet stilgezeten. In de afgelopen drie jaar zijn tal van oplossingen bedacht en uitgevoerd. Rode draad bij de vernieuwingen: samenwerken binnen de regio. Veel ideeën passeren dan ook de revue op de volgende netwerkbijeenkomst Duurzame medische zorg op 16 november.

Duurzame medische zorg is een verzamelnaam voor alle regionale projecten die zich bezighouden met oplossingen voor de schaarste aan behandelaren. Denk aan specialisten ouderengeneeskunde (SO), GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten. Joyce Theunissen is coach voor Waardigheid en trots in de regio en coördinator landelijk netwerk Duurzame medische zorg. Zij ziet mooie voorbeelden voorbijkomen. ‘Die oplossingen liggen meestal in het anders werken, anders organiseren van de zorg. En vooral ook: in het samenwerken met elkaar.’

Alle hens aan dek

Twee keer per jaar laten de regio’s zien wat zij ontwikkelen. Dat gebeurt op een netwerkbijeenkomst, waar zij elkaar inspireren. Want waarom zou je zelf het wiel opnieuw uitvinden, als je voort kunt bouwen op elkaars ervaringen? ‘Het netwerk is behoorlijk gegroeid: van 40 deelnemers in 2018 naar 200 deelnemers nu,’ vertelt Joyce. Allemaal professionals die te maken hebben of binnenkort te maken krijgen met het nijpende tekort aan behandelaren. ‘Het is een hele mooie mix. Specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, verpleegkundigen, bestuurders, opleiders, zorgkantoren. Brancheverenigingen en beleidsadviseurs van VWS. Allemaal mensen die ervan overtuigd zijn dat je alleen door samenwerking verder komt.’

‘Als het gaat om oplossingen hebben we alle zorgprofessionals nodig.’

Bij elkaar de kunst afkijken

‘Wij zien in de regio’s dat er veel meer bewustwording is gekomen over het onderwerp’, zegt Joyce, ‘veel meer eigenaarschap. Daarnaast willen mensen nieuwe ideeën opdoen. Hoe werkt het bij anderen en wat zou ook voor ons kunnen werken? Door van elkaar te leren gaan de veranderingen sneller.’

‘En natuurlijk is het dan ook goed om van elkaar te horen welke dilemma’s je tegenkomt’, vervolgt Joyce. ‘Want er zijn geen one-size-fits-all-oplossingen. Iedere regio heeft zijn eigen infrastructuur en dynamiek. Geen enkele regio is al klaar, het is nog nergens af. Juist door met elkaar de dilemma’s te delen kom je op ideeën en oplossingsrichtingen voor je eigen regio.’

Hefboom voor verandering

‘Het mooie is dat het een meerlagige verandering is’, licht Joyce toe. ‘Het vindt plaats bij de professional, in de manier van werken in en tussen organisaties en domeinen. Iedereen heeft hierin een rol. Want de professionals zijn dan wel de hefboom voor verandering, maar bijvoorbeeld een bestuurder faciliteert. En een opleidingsinstituut moet het opnemen in het curriculum. VWS moet regelgeving bepalen. Daarom is het zo mooi dat op de bijeenkomsten een heel gemêleerd publiek afkomt.’

‘Organiseer je eigen leren, je eigen inspiratie en creativiteit. Vind niet het wiel opnieuw uit. Creëer je eigen oplossingen uit beschikbare kennis en ervaringen van anderen.’

Voorbeelden die werken

‘Een voorbeeld? De inrichting van de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW). Daar ontstaan regionale teams van zorgprofessionals. Die doen triage en hebben toegang tot elkaars ECD. Zij regelen die diensten met elkaar zodat het aantal bereikbaarheidsdiensten fors naar beneden gaat. En het aantal ANW-diensten verminderen.’

‘En denk bij mooie voorbeelden ook aan een heel interessante ontwikkeling rondom het opleiden van SO’ers en GZ-psychologen. Door dat regionaal te doen maak je het opleiden veel aantrekkelijker. Opleiden samen met andere organisaties heeft als voordeel dat je de opleidingsverantwoordelijkheden en taken deelt. En de studenten kunnen in meerdere organisaties stage lopen. Resultaat: meer mensen worden opgeleid en meer specialisten blijven na hun opleiding in de ouderenzorg.’

Door met de verandering

De bijeenkomst wordt geopend met een panelgesprek, met als onderwerp: Wat hebben regio’s nodig in de komende jaren om duurzame medische zorg verder te ontwikkelen? Panelleden zijn een bestuurder, een programmamanager en iemand van een zorgkantoor. Pauline Meurs leidt het gesprek. Zij is hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg. ‘Het belooft een heel interessant gesprek te worden’, verwacht Joyce. ‘Want de drie partijen aan tafel hebben een heel goed beeld van wat er nodig is. Er is volgend jaar een andere financiering, maar de ontwikkelingen moeten wel door, juist nu, nu er in dertig regio’s energie is ontstaan om te werken aan duurzame medische zorg voor ouderen.’

Volop keuze aan onderwerpen

In de sessies die volgen op het panelgesprek kunnen deelnemers kiezen uit een scala van onderwerpen. Bijvoorbeeld domeinoverstijgende samenwerking. Ben je geïnteresseerd in het white-labelconcept? Ook dat komt aan de orde. Of de mobiele diagnosebox. Joyce: ‘Aan bod komt ook, en dat is nieuw, de inzet van de orthopedagoog-generalist in de ouderenzorg. Er is een werksessie over de positie van de verpleegkundig specialist. En over de GZ-psycholoog als regiebehandelaar. In een andere sessie vertelt een regio over regionale capaciteitsraming.’

Wat ook aan bod komt is de voortgangsrapportage van de Erasmus Universiteit. Zij deden drie jaar onderzoek in een tiental regio’s. ‘Hun conclusies zijn heel waardevol voor de regio’s’, aldus Joyce.

Programma en aanmelden

Het belooft een inspirerende dag te worden, op 16 november. Met input van veel verschillende regio’s. Bekijk het hele programma op de website. Daar vind je ook de link waarmee je je aanmeldt voor de online netwerkbijeenkomst.

Interview: Hansje Langedijk

Meer weten