NCZ organiseert 85 Kennis- en leernetwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden

De rol van de cliëntenraad is de laatste tien jaar behoorlijk veranderd, waarbij zijn inbreng en verantwoordelijkheid groter is geworden. Met de nieuwe wet WMCZ 2018 wordt deze vooruitgang verder onderbouwd. Van de cliëntenraden vraagt dit een omslag naar meer professionalisering. Waarbij zij zeker een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hiervoor worden in 2019 door NCZ en VWS de Kennis- en leernetwerkbijeenkomsten ‘Ke(r)n Netwerken’ over Nederland uitgerold.

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten

Om de positie en verbondenheid van de Nederlandse cliëntenraden verder te ontwikkelen, organiseert NCZ in 2019 85 bijeenkomsten. De netwerkbijeenkomsten vinden plaats in 17 verschillende regio’s in Nederland. Er worden drie verschillende doelgroepen aangesproken. Er is voor iedere doelgroep een bijeenkomst op maat. De doelgroepen zijn:

  1. Ambtelijk Secretarissen
  2. Cliëntenraadsleden
  3. Voorzitters van cliëntenraden

De volgende punten komen in de bijeenkomsten aan de orde:

  • De rol en positie van de professionele ondersteuning
  • De rol en positie van de voorzitter
  • Kennis opdoen over inspraak en medezeggenschap voor cliëntenraden
  • Kennis opdoen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
  • Ervaringen uitwisselen over nieuwe vormen van medezeggenschap
  • Leren van elkaars ervaringen met medezeggenschapswerk

Bron: NCZ.nl

Meer weten


Geplaatst op: 11 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2019