Monitor bezoekregeling: zoeken naar balans tussen welzijn en preventie

Geplaatst op: 21 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 9 augustus 2021

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een coronabesmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Dit blijkt uit de derde rapportage over de monitoring bezoekregeling door AWO-ZL en UKON.

In deze meting van de academische werkplaatsen ouderenzorg AWO-ZL en UKON bij 76 verpleeghuislocaties in Nederland gekeken naar hoe het dagelijks leven nu is en in welke mate de verpleeghuizen voorbereid denken te zijn op de nieuwe coronagolf. Gebruik werd gemaakt van een vragenlijst met stellingen en een dieptemonitor met interviews. Vragen die aan bod kwamen: in hoeverre is de situatie rondom het bezoek weer genormaliseerd? Hoe gaat het met de bewoners, hun naasten en medewerkers? Hoe reageren verpleeghuizen bij besmettingen: sluiten ze dan het hele huis voor bezoek? De verpleeghuislocaties zijn gemonitord sinds de verruiming van het bezoekverbod van juni.

Monitor bezoekregeling: goed voorbereid op tweede coronagolf

Verreweg de meeste verpleeghuizen zeggen bij een besmetting te streven naar de inzet van de minst ingrijpende en beperkende maatregelen. Daarbij is het wel steeds zoeken naar de balans tussen het welbevinden van de bewoners en infectiepreventie. De meeste verpleeghuizen zeggen nu goed voorbereid te zijn op een tweede golf. Lokale protocollen en voldoende beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers zijn beschikbaar.

Testcapaciteit verpleeghuizen

Een belangrijk aandachtspunt is de testcapaciteit, want de wachttijden zijn vaak te lang. Daardoor lijken medewerkers soms onnodig lang uit de roulatie, wat weer een onbedoeld negatief effect heeft op de ervaren werkdruk van collega’s. Op veel verpleeghuislocaties wordt er hard aan gewerkt om de testcapaciteit op orde te krijgen.

Lees het rapport ‘Klaar voor een nieuwe golf?’ van AWO-ZL en UKON over de verruiming van de bezoekregeling bij verpleeghuizen.

Activiteiten verpleeghuislocaties

De normale activiteiten zijn weer zoveel mogelijk in gang gezet in de meeste verpleeghuizen. Zo kunnen bewoners weer activiteiten ondernemen en ontvangen ze weer reguliere zorg van (para)medici. Een aantal locaties organiseren sommige activiteiten kleinschaliger en de salon voor pedicure en kapper is bijvoorbeeld gesloten. Zij bieden hun diensten op de kamers of in de appartementen aan.

Monitor bezoekregeling: variatie in ontvangen bezoek

Er is nog vrij veel variatie in het ontvangen van bezoek. Van de verpleeghuizen zegt 35 procent dat het ontvangen van bezoek niet is genormaliseerd. Het varieert van ‘iedereen is welkom, waarbij registratie plaatsvindt en afstand en hygiëne in acht wordt gehouden’, tot ‘wij zijn zeer terughoudend met bezoek en stimuleren dat niet’ en ‘bij ons is het bezoek beperkt tot één persoon per bewoner’. Veel locaties melden dat zij vaak nog geen bezoek ontvangen in de algemene ruimtes, zoals de woonkamer. Meestal vindt het plaats op eigen kamer of appartement.

Variatie inzet vrijwilligers

Ook is er veel variatie in de inzet van vrijwilligers. In 23 procent van de verpleeghuizen ontvangen bewoners nog niet de reguliere ondersteuning door vrijwilligers. De voornaamste reden is dat vrijwilligers zichzelf grotendeels tot de risicogroep rekenen en daardoor de komst naar het verpleeghuis vermijden.

Beperkende maatregelen en mondkapjes

Een aantal locaties meldt dat zij zich in een kantelpunt bevindt, waarbij wellicht meer beperkende maatregelen nodig zijn. Sommige locaties stellen mondkapjes weer verplicht voor bezoek en medewerkers.

Meer weten