Monitor bezoekregeling: Verpleeghuizen in control

Geplaatst op: 10 januari 2022
Laatst gewijzigd op: 10 januari 2022

‘De druk is groot, maar verpleeghuislocaties zijn in control’, dat is de conclusie van de vijfde meting van de monitor naar de verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen (uitgevoerd van 3 tot 17 december 2021) door de academische werkplaatsen AWO-Limburg en UKON. Ondanks het hoge aantal besmettingen zijn de meeste verpleeghuizen (9 op de 10) erin geslaagd om een bezoekverbod voor de hele locatie te voorkomen. Verpleeghuizen proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ook zeggen een aantal verpleeghuizen inmiddels veel routine opgebouwd te hebben in het voorkomen en omgaan met coronabesmettingen.

Handreiking Bezoek en sociaal contact

Als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, is de handreiking Bezoek en sociaal contact opgesteld. Hierbij is een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt. Bekijk en download de vernieuwde handreiking Bezoek en sociaal contact (pdf).

Met basismaatregelen bezoek vrijwel altijd welkom

De meeste verpleeghuislocaties met besmettingen (93%) hebben ten tijde van de uitbraak niet de hele locatie gesloten voor bezoek; 38% heeft wel tijdelijk een unit gesloten. Ten tijde van besmettingen mogen bewoners in de meeste locaties bepalen of ze bezoek ontvangen. In 81% van de locaties gold dat voor bewoners zonder besmetting; in 60% gold dat ook voor bewoners met een besmetting. Een meerderheid van de locaties met besmettingen (62%) zegt dat het dagelijks leven voor bewoners zonder besmetting ongewijzigd bleef als voor de besmetting.

Indien er geen besmettingen zijn, melden de meeste verpleeghuislocaties (70%) dat voor bezoek de basismaatregelen gelden zoals het thuisblijven bij klachten, het verplicht dragen van een mondkapje, het desinfecteren van handen en/of het houden van afstand. Op ruim de helft van de verpleeghuislocaties (56%) geldt een maximum van 4 bezoekers per bewoner, bij een kwart van de locaties is dit beleid strenger. Hoewel op de meeste locaties (84%) bezoek op alle tijden is toegestaan, hanteert 16% van de locaties bezoektijden. Hoewel het soms wordt ontraden, mogen bewoners zonder besmetting op de meeste locaties het verpleeghuis verlaten voor familiebezoek. Op 11% van de locaties is dat niet toegestaan.

Hoge werkdruk en druk door toename conflicten

Werkdruk en ziekteverzuim leiden in de meeste verpleeghuislocaties tot extra druk. Zo ervaart 56% van de locaties druk om de minimale bezetting te realiseren en roosters rond te krijgen. Druk wordt ook ervaren door toenemende discussies en conflicten rondom de coronamaatregelen. De helft van de verpleeghuislocaties meldt vooral een toename in conflicten tussen medewerkers onderling en tussen bezoekers en medewerkers. Conflicten ontstaan met name over de noodzaak en de logica van (het aanscherpen van) maatregelen en het naleven daarvan. Als oplossing hiervoor wordt aangedragen: Bezoekers vriendelijk blijven uitleggen waarom wij deze regels volgen. Medewerkers instructie bieden hoe de-escalerend te reageren.

CCE-consulent Rob Mulder geeft zorgprofessionals in een video uitleg en tips over de communicatie met familie rondom de uitvoering van de (versoepeling van) de bezoekregeling en andere coronamaatregelen. Bekijk de video en in het artikel Tips communicatie met verwanten rondom coronamaatregelen.

Download

Download het rapport De druk is groot, maar we zijn ‘in control’ (pdf) over de 5e monitor van de verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen.

Bron: AWO-Limburg

Meer weten