Monitor bezoekregeling: Vaccinaties als sleutel naar meer vrijheid

Geplaatst op: 21 april 2021
Laatst gewijzigd op: 21 april 2021

In januari 2021 is gestart is met het vaccineren van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen. Sindsdien is het aantal besmettingen en ook de sterfte in de verpleeghuizen gedaald. De vraag is wat de impact van het vaccineren van bewoners en medewerkers is op het dagelijks leven in verpleeghuizen. Deze vraag stond centraal bij deze vierde meting van de monitor bezoekregeling in verpleeghuizen door de academische werkplaatsen AWO-ZL en UKON.

OMT-kader voor versoepelingen

Deze vierde meting over de bezoekregeling gaat over de periode tussen januari en april 2021. Op 7 april 2021 heeft het OMT advies gegeven over het versoepelen van maatregelen in de verpleeghuiszorg. In deze meting is dan ook nog geen rekening gehouden met de adviezen van het OMT. Bekijk het OMT-advies.

Het uitgangspunt van het OMT-advies was een optimale balans tussen veiligheid voor bewoners en medewerkers enerzijds en de negatieve impact van de preventieve maatregelen op het welzijn van de bewoners anderzijds. Het OMT-advies biedt verpleeghuizen sinds 7 april dan ook meer ruimte om op een verantwoorde manier maatregelen rondom bezoek te versoepelen. De komende periode zal Waardigheid en trots voorbeelden van versoepelingen in verpleeghuizen voor het voetlicht brengen.

Voorzichtig en afwachtend

De vaccinatiegraad in verpleeghuizen is hoog. Begin april 2021 zijn bijna 8 op de 10 bewoners gevaccineerd en ongeveer 6-7 van elke 10 medewerkers. In de meeste verpleeghuizen is het percentage gevaccineerde bewoners zelfs hoger dan 80%. Desondanks laat deze meting laat zien dat er in de periode tot april in de meeste verpleeghuizen nog geen grote versoepelingen van de bezoekregeling hebben plaatsgevonden en dat verpleeghuizen nog heel voorzichtig en afwachtend zijn. Een deel van de verpleeghuizen geeft bijvoorbeeld aan eerst alle bewoners te willen vaccineren alvorens (verder) te versoepelen of wacht eerst verdere adviezen af om hun beleid op te adviseren. Het nieuwste OMT-advies biedt daar inmiddels handvatten voor.

Impact van vaccinaties nog beperkt in het dagelijks leven

  • In sommige verpleeghuislocaties mag een bewoner weer meer bezoekers tegelijk ontvangen, een enkele locatie is gestopt met het gebruik van PBM en een klein aantal heeft onder voorwaarden (bijvoorbeeld, maximum aantal personen, kleine kaart) het restaurant weer geopend voor bewoners, naasten en medewerkers. Dit zijn echter uitzonderingen.
  • Opvallend is dat 4 op de 10 verpleeghuislocaties melden dat nog geen kleinkinderen op bezoek komen en 2 op de 10 dat bewoners het verpleeghuis niet mogen verlaten voor bezoek elders.
  • Ook is bezoek in het verpleeghuis vaak nog sterk gereguleerd is en de meeste locaties zeggen het bezoek nog steeds te registreren.
  • Verder valt op dat er vrijwel geen toename wordt gerapporteerd in interacties binnen het verpleeghuis; wel hebben bewoners onderling weer meer contact. Ook is het meebrengen van huisdieren in de meerderheid van de verpleeghuislocaties weer toegestaan.
  • De (para)medische zorg is overal weer regulier en bewoners kunnen weer gebruik maken van de kapper en pedicure.
  • Opvallend is echter dat de inzet van vrijwilligers in slechts de helft van de locaties op het oude niveau is.

Hoge vaccinatiegraad biedt ruimte

Kijkend naar de grote negatieve impact van de beperkende maatregelen op het dagelijkse leven in verpleeghuizen, wetend dat de vaccinatiegraad in verpleeghuizen hoog is en de besmettingen daardoor fors zijn afgenomen, liggen versoepelingen van die maatregelen wel voor de hand. Infectiepreventie is belangrijk, maar een garantie op het volledig voorkomen van besmettingen kan nooit worden gegeven. Er zijn ook altijd nieuwe redenen te bedenken die verdere versoepeling voorkomen. Vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties van sommige zorgorganisaties hebben herhaaldelijk aangegeven zich grote zorgen te maken dat relaties in verpleeghuizen blijvend verstoord raken en resulteren in blijvende schade aan het welbevinden; zij baseren zich daarbij op voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Lef en leiderschap

Dit is het moment waarop verpleeghuizen een voorbeeldfunctie kunnen tonen en het initiatief moeten nemen om, in overleg met bewoners, naasten en medewerkers, op grote schaal te versoepelen op basis van de routekaart. Dit vraagt lef en bestuurlijk leiderschap. Vaccinaties zijn daarbij de sleutel naar meer vrijheid.

Vernieuwde handreiking bezoek en sociaal contact

Vanwege de dalende besmettingscijfers in verpleeghuizen hebben veldpartijen inmiddels de Handreiking bezoek en sociaal contact vernieuwd. De doelstelling van de handreiking is om handvatten te bieden voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona. Het is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is. Bekijk en download de vernieuwde handreiking (pdf).

Over de monitor

Deze rapportage ‘Gevaccineerd en nu?’ beschrijft de resultaten en conclusies van de 4e meting van de monitor naar de bezoekregeling in verpleeghuizen in de periode van januari tot april 2021. Deze monitor is ingesteld na het algehele bezoekverbod in verpleeghuizen (periode maart – mei 2020). De eerste meting in mei 2020 was gekoppeld aan het instellen van de bezoekregeling. Vervolgmetingen hebben plaatsgevonden in juni en oktober 2020. Hierbij zijn 76 verpleeghuislocaties, verspreid over de 25 veiligheidsregio’s betrokken. In januari 2021 is gestart met het vaccineren van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen. In deze 4e meting van de monitor is gekeken naar de vaccinatiegraad en de impact daarvan op de bezoekregeling en het dagelijks leven in verpleeghuizen.

Meer weten