Meer mondkapjes voor verpleeghuizen

Geplaatst op: 15 april 2020
Laatst gewijzigd op: 10 september 2020

Sinds maandag 13 april geldt er een nieuw verdeelmodel voor mondkapjes. Dit nieuwe model is gebaseerd op besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Omdat het aantal besmettingen met het coronavirus in verpleeghuizen stijgt, kunnen medewerkers in verpleeghuizen meer mondkapjes krijgen. Dit geldt ook voor de thuiszorg.

Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen, zullen die voortaan naar plekken gaan waar ze het meest hard nodig zijn. Voorheen kregen ziekenhuismedewerkers als eerste de mondkapjes omdat het uitgangspunt was dat met corona besmette patiënten vooral hier terechtkwamen. Dit is echter veranderd. Veel verpleeghuizen hebben inmiddels speciale afdelingen vrij moeten maken omdat het personeel niet goed was beschermd. Dit vraagt om een betere verdeling.

Minister Martin van Rijn: ‘Ik begrijp de zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal onder het zorgpersoneel goed. Deze mensen werken dag en nacht onder soms moeilijke omstandigheden. We zetten daarom alles op alles om hen veilig hun werk te kunnen laten doen. Met het nieuwe verdeelmodel kunnen we gerichtere bescherming bieden aan het personeel.’

Veilig werken staat voorop

Alle mensen die werken in de zorg moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn. Maar in de hele wereld is er helaas een tekort. Samen met het bedrijfsleven en partijen uit de zorg werkt het kabinet met man en macht aan om zoveel mogelijk in te kopen. Grote hoeveelheden beschermingsmiddelen zijn besteld. Ook wordt er volop ingezet op eigen productie.

De nieuwe verdeelsleutel is bepaald door de Rijksoverheid en gaat straks ook gelden voor andere beschermingsmiddelen. Ook heeft de overheid een overzicht gepubliceerd voor wanneer je welk mondkapje moet gebruiken.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer weten