Minister De Jonge: ‘Kwaliteit verpleeghuizen gaandeweg merkbaar en meetbaar beter’

Geplaatst op: 13 december 2019
Laatst gewijzigd op: 16 december 2019

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 12 december over de derde voortgangsrapportage van het programma Thuis in het Verpleeghuis, spreekt minister Hugo de Jonge zijn lof uit over de inzet op het gebied van kwaliteitsverbeteringen in de verpleeghuiszorg. ‘Er is echt een flinke slag geslagen. Meer tijd en aandacht voor meer liefdevolle zorg – dat was waar het om te doen was. Ik vind het mooi om te zien dat die beweging omhoog is ingezet. Maar we zijn er zeker nog niet.’

Waardigheid en trots op locatie

300 locaties doen inmiddels mee aan het ondersteuningsprogramma ‘Waardigheid en Trots op Locatie’. Met ‘Waardigheid en trots op locatie’ wordt voor een zorgaanbieder inzichtelijk in welke mate het kwaliteitskader op de verschillende locaties is gerealiseerd en wordt zo nodig ondersteuning op maat geboden. De Jonge: ‘Ik wil deze locaties (en de komende locaties) complimenteren met dat zij zich kritisch opstellen naar zichzelf en op deze manier zichtbaar aan de kwaliteit voor de kwetsbare bewoners werken.’

Bekijk de factsheet ‘Waardigheid en trots in beeld – In beweging naar steeds betere verpleeghuiszorg’

Volgens Henk Nies, directeur bij Vilans – uitvoerder van het programma Waardigheid en trots op locatie, vormen deze 300 locaties hét bewijs dat binnen de sector hard gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. ‘We zien nu ook partijen de scan uitvoeren die we voorheen niet kenden’. ‘Dat cliënten steeds kwetsbaarder zijn op het moment dat ze binnenkomen, is een goede reden om extra te sturen op kwaliteit’, vervolgt Henk Nies. ‘En het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is daarvoor het raamwerk, dat dagelijks in concreet doen en laten richting biedt. Dat vergt keuzes en interne dialoog hoe je dat het beste kan doen. De scan-methodiek die we hanteren vertrekt vanuit de dialoog tussen alle soorten medewerkers, bewoners, naasten en het management.’    

aanmelden waardigheid en trots op locatie

Cliënten en werknemers tevreden

Cliënten ervaren dat er meer tijd en aandacht voor hen is en waarderen de zorg daardoor hoger. De gemiddelde cliëntwaardering op ZorgkaartNederland is in 2019 een 8,3 (dit was in 2017 een 7,9 en in 2018 een 8,0). Ook werknemers in de verpleeghuiszorg zijn dit jaar meer tevreden met hun werk dan in 2017. De algemene tevredenheid met het werk is gestegen van 59% in 2017 naar 76% in 2019 en de tevredenheid met de organisatie is gestegen van 52% naar 61%.

Extra personeel

De groei van verpleeghuispersoneel is sterker dan de groei van het aantal verpleeghuisbewoners. In totaal zijn er 29.000 werknemers bijgekomen sinds 2017, gemiddeld 13 per locatie. De instroom van nieuwe medewerkers neemt toe; de uitstroom van medewerkers neemt tegelijkertijd af, maar blijft in vergelijk met andere sectoren wel een punt van zorg. Goed werkgeverschap blijft daarbij onverminderd van belang. Daarover gaat de minister in gesprek met de bestuurders van de verpleeghuizen.

E-zine Thuis in het verpleeghuis

e-zine 'Thuis in het verpleeghuis - De ervaringen van bewoners en de praktijk van professionals'

Ter illustratie van de voortgangsrapportage zijn in het e-zine ‘Thuis in het verpleeghuis – De ervaringen van bewoners en de praktijk van professionals’ verschillende verhalen gebundeld van professionals uit de praktijk die hun inzet laten zien om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren voor de bewoners.

Meer weten