Middagsymposia in de regio – Waardigheid en trots op locatie

Nieuwegein, 050716 Congres Waardigheid en trots Foto: Sjef Prins - APA Foto

Waardigheid en trots op locatie komt naar je toe! Drie verpleeghuisorganisaties in verschillende regio’s openen hun deuren voor het middagsymposium van het programma Waardigheid en trots op locatie. Op het symposium hoor je meer over het aanbod van dit programma. Ook zijn er workshops over actuele thema’s als personeelssamenstelling, persoonsgerichte zorg en die nieuwe Wet Zorg en Dwang. Ontmoet collega’s uit de regio, laat je informeren en inspireren. Schrijf je nu in!

Programma

Tijdens het plenaire deel van het symposium geeft het ministerie van VWS toelichting op het programma Thuis in het verpleeghuis waar Waardigheid en trots op locatie onderdeel van uitmaakt. Onze gastlocatie vertelt over hun eigen ervaring met het werken aan kwaliteit aan de hand van een aansprekende casus. Ook is er een kleine kennismarkt met informatie over relevante thema’s en zijn de zorgkantoren vertegenwoordigd.

Er zijn in totaal vier verschillende workshops waaruit je kunt kiezen. Per locatie verschilt de samenstelling daarvan.

Workshops

1. In de spiegel kijken met Waardigheid en trots op locatie (op alle drie symposia)
Het programma Waardigheid en trots op locatie houdt verpleeghuislocaties als het ware een spiegel voor zodat zij kunnen zien in welke mate zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bij ontwikkelpunten wordt ondersteuning op maat geboden. Maar wat vraagt dat van de locatie en wat houdt de ondersteuning in? En wat zijn de ervaringen van deelnemers? Tijdens deze workshop lichten we het programma toe en vertelt een deelnemende organisatie uit de regio wat het voor hen heeft opgeleverd. Met ruim baan voor vragen en uitwisseling.
Door: Waardigheid en trots op locatie & deelnemer aan het programma

2. In 10 stappen klaar voor de Wet zorg en dwang (op alle drie symposia)
Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang in. Deze wet vervangt de Wet Bopz waarin de rechten van cliënten tijdens een onvrijwillige opname zijn opgenomen. Wat houdt de wet Wzd precies in en hoe bereid je jouw organisatie voor op de nieuwe wet? In deze workshop komen de grootste wijzigingen aan bod en wat dit betekent voor praktijkvoering en organisatie. Met een overzicht van de 10 belangrijkste stappen om op 1 januari klaar te zijn voor de Wzd!
Door: Vilans

3. Personeelssamenstelling (bij Zorggroep Drenthe en WZH Prinsenhof)
Zorg die veilig is, verantwoord en werkelijk gericht op de cliënt staat of valt met voldoende medewerkers met het juiste opleidingsniveau, die samenwerken in teams met de best passende competentiemix. In januari is de landelijke norm personeelssamenstelling samen met de indicatorenset door het Zorginstituut Nederland opgenomen in het Register. Verpleeghuizen hebben de ruimte om lokaal en context-gebonden invulling te geven aan de norm. In deze workshop worden de normen toegelicht en wordt ingegaan op hoe organisaties aan de slag kunnen om de norm te vertalen naar hun eigen situatie.
Door: Waardigheid en trots op locatie

4. Aan de slag met persoonsgerichte zorg (uitsluitend bij MeanderGroep Zuid-limburg)
Bij persoonsgerichte zorg gaat het om de vraag: wat heeft jouw cliënt nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? Het is één van de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Maar wat verstaan we daar nu precies onder? En hoe pas je het toe in de dagelijkse praktijk? De methodiek Op weg naar meer persoonsgerichte zorg biedt een stappenplan met tools, tips en werkvormen voor teams. In deze workshop komen dilemma’s van deelnemers aan bod en vertelt zorgorganisatie Vivantes over hun ervaringen met de methodiek.
Door: Vilans

Meer informatie en aanmelden


Geplaatst op: 9 april 2019
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2019