10 meest gelezen artikelen verpleeghuiszorg 2019

1. Extreme hitte. welke maatregelen nemen verpleeghuizen?

Wegens aanhoudende hitte deze zomer gingen medewerkers van verpleeghuizen massaal online op zoek naar maatregelen om de warmte voor de bewoners draaglijker te maken.

2. Methodisch werken. Zo eenvoudig nog niet.

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt methodisch werken de basis van verpleeghuiszorg genoemd. Waarom is methodisch werken zo moeilijk? Omdat het veel meer is dan de PDCA-cyclus rond krijgen. Het is een complex proces dat inzicht, deskundigheid en een kritische kijk vraagt. Wat komt er zoal bij kijken?

3. Opname in het verpleeghuis. Wat komt daarbij kijken?

Hoe kun je als familielid de opname in het verpleeghuis van een naaste zo goed mogelijk laten verlopen? Dit artikel gaat in op de voorbereiding, de keuze van een verpleeghuis, de mogelijkheden tot meeverhuizen etc.

plenaire zaal RAI congres Tihv19

4. Congres Thuis in het verpleeghuis 2019

Op maandag 1 juli 2019 kwamen zo’n 3000 mensen uit de verpleeghuiszorg samen op het congres ‘Thuis in het Verpleeghuis’ in de RAI Amsterdam. Met een plenair programma, drie workshoprondes en een kennisfestival was het lastig kiezen. Gelukkig zijn van de meeste optredens verslagen gemaakt.

5. Kwaliteitsverpleegkundige – nieuwe hype of blijvertje?

Wat is de rol van een kwaliteitsverpleegkundige? Wat betekent de kwaliteitsverpleegkundige voor de teams? En wat is het verschil met de kwaliteitsfunctionaris? Elly van Haaren leidde een dialooggesprek over deze nieuwe functie.

6. Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

Het ecogram brengt de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de cliënt in beeld. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.

complex gedrag

7. Zes pijlers om onbegrepen gedrag te verklaren

Gerben Bergsma, verpleegkundige en gespecialiseerd in probleemgedrag en teams, geeft een aantal uitgangspunten en handvatten voor het omgaan met onbegrepen gedrag in verpleeghuizen.

8. Omring: ‘Omgaan met onbegrepen gedrag vraagt een andere kijk’

Ook het artikel over het Zorgprogramma Onbegrepen Gedrag, dat Omring als pilot invoerde op locatie Hollewal op Texel, en dat medio 2020 op alle locaties van Omring moet zijn ingevoerd, werd in 2019 veelvuldig gelezen.

9. Dagbesteding in het verpleeghuis

Dat georganiseerde activiteiten belangrijk zijn voor het welzijn van de bewoner is niks nieuws. Maar hoe organiseer je zo’n activiteit? En welke activiteiten passen bij jouw verpleeghuis en bewoners? Ter inspiratie hebben we een overzicht gemaakt van 10 originele activiteiten. 

10. Toolkit personeelsamenstelling

De toolkit personeelssamenstelling bestaat uit 6 samenhangende tools waarmee verpleeghuizen kunnen werken om te komen tot een verantwoorde personeelssamenstelling.


Geplaatst op: 3 januari 2020
Laatst gewijzigd op: 3 januari 2020