Steeds meer versoepelingen, net als in de rest van de samenleving

Geplaatst op: 8 juni 2021
Laatst gewijzigd op: 8 juni 2021

De vaccinatiegraad stijgt en de druk door coronainfecties daalt in de gehele bevolking. Daardoor kunnen de maatregelen in instellingen voor langdurige zorg op een aantal punten verder worden versoepeld. Dit staat in een advies dat het Outbreak Management Team (OMT) eind mei uitbracht.

Zorginstellingen kunnen dit advies als uitgangspunt gebruiken voor hun eigen beleid en voor het leveren van maatwerk, afgestemd op de specifieke omstandigheden in de instelling. Vaccinatie beschermt in belangrijke mate tegen de overdracht van het coronavirus, maar kan het niet volledig voorkomen, volgens de Gezondheidsraad. Voor het doorvoeren van de versoepelingen heeft het OMT daarom een aantal voorwaarden aangegeven:

  • De zorginstellingen houden de vaccinatiegraad van hun bewoners op peil, in principe boven de 80%.
  • Zij blijven zicht houden op mogelijke introductie en verspreiding van het coronavirus.
  • Zorgorganisaties hebben een goed infectiepreventiebeleid, liefst met betrokkenheid van een deskundige infectiepreventie.

Meer ruimte

Met dit OMT-advies kunnen verpleeghuizen weer een stap zetten in het geven van ruimte aan hun bewoners en hun naasten. Dit is goed nieuws, zo schrijft minister van VWS Hugo de Jonge op 2 juni 2021 in een brief aan de Kamer. Nu ook in de samenleving weer meer mogelijk is, is het van belang dat instellingen hierbij aansluiten. Minister De Jonge: ‘Ik ga er van uit dat instellingen de mogelijkheden voor hun bewoners verder zullen verruimen in samenspraak met bewoners en hun naasten.’ Zij geven zelf vorm en inhoud aan deze versoepelingen en stemmen die af op de lokale situatie. De zorginstellingen gebruiken daarvoor de handreikingen voor bezoek.

De Academische Werkplaatsen Ouderen- en Gehandicaptenzorg verzamelen inmiddels de goede voorbeelden en monitoren de ontwikkeling in de beide sectoren. Zij nemen deze nieuwe fase in het versoepelen daarin mee.

Versoepelingen binnen en buiten de langdurige zorg

Het OMT geeft aan dat versoepelingen in de langdurige zorg het liefst zo veel mogelijk aansluiten bij de maatregelen voor de rest van de maatschappij:

  • Bij verdere versoepelingen in het aantal bezoekers dat wordt toegestaan in de rest van de maatschappij, kunnen instellingen dit ook invoeren. In de openbare binnenruimtes houden bezoekers 1,5 meter afstand en dragen een mondneusmasker.
  • Voor bewoners van instellingen voor langdurige zorg kan een eventuele quarantaine eindigen na een negatieve PCR-test op dag vijf. Dat geldt voor zowel ongevaccineerde als gevaccineerde bewoners.
  • Quarantaine- en isolatiemaatregelen zijn voor bewoners die dit niet begrijpen zeer ingrijpend. Daarom kunnen instellingen voor volledig gevaccineerde bewoners zonodig beleid op maat maken. Het is belangrijk om de proportionaliteit van de maatregelen te beoordelen en de nadelige consequenties voor het welzijn af te wegen tegen het risico op infectie. Een deskundige infectiepreventie kan hierover adviseren.
  • Zorgmedewerkers moeten doorgaan met het preventief gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen tot de infectiedruk in de maatschappij verder afgenomen is.
  • Zorginstellingen kunnen groepsactiviteiten buiten de eigen woongroep of het eigen cohort hervatten voor bewoners die zich aan de algemene hygiënemaatregelen kunnen houden. Hierbij geldt dat iedereen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdt, of dat bewoners deelnemen aan de activiteiten in vaste groepjes van vier personen, ‘bubbels’. De totale groepsgrootte is maximaal vijftig personen. Onder deze voorwaarden kunnen organisaties ook het restaurant en de koffieruimte openen.
  • Wanneer de restaurants in de rest van de maatschappij open gaan, kunnen restaurants en koffieruimtes binnen instellingen waar ook mensen van buiten de instelling gebruik van maken, onder dezelfde voorwaarden ook open.

Versoepelen in de praktijk

In januari 2021 is gestart met het vaccineren van bewoners en medewerkers in verpleeghuizen. Sindsdien is het aantal coronabesmettingen en ook de sterfte in de verpleeghuizen gedaald. Om die reden heeft het OMT geadviseerd dat verpleeghuizen op een aantal punten kunnen versoepelen. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Lees hoe verschillende zorginstellingen omgaan met de versoepelingen en de adviezen.

Bron: tweedekamer.nl

Meer weten