Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Doe mee: Onderzoek ‘voedselveiligheid in woonvormen; de stand van zaken’

Heeft u te maken met HACCP in kleinschalige woonvormen?  Dan willen we u vragen om mee te werken aan een kort onderzoek over voedselveiligheid in woonvormen. Doel van het onderzoek is om u en uw medewerkers meer duidelijkheid te bieden over voedselveiligheid en de sector een beeld te geven van de voedselveiligheid in woonvormen in Nederland.

Volgens de hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen moeten woonvormen vanuit de ‘kwaliteitswet zorginstellingen’ verantwoorde zorg leveren. Hieronder valt ook een veilige maaltijd. Op initiatief van Waardigheid en trots wordt in juni een onderzoek gehouden waarbij de stand van zaken op dit gebied in Nederland wordt geïnventariseerd.

Waarom meedoen aan het onderzoek?

Zorgorganisaties moeten weten of en hoe de aangepaste hygiënecode wordt toegepast in hun woongroepen. Een verplichte jaarlijkse audit moet daar een beeld van geven. Maar… verslapt de aandacht (en verslechtert de hygiëne) na de audit? Hoe tevreden zijn cliënten, patiënten en familie? Hoe doen uw woonvormen het in vergelijking met de rest van Nederland? Het onderzoek geeft inzicht in deze zaken en biedt zorgorganisaties en hun medewerkers duidelijkheid. De resultaten van het onderzoek moeten een stimulans zijn voor iedereen in de zorg om nog bewuster om te gaan met voedselveiligheid.

Wie kunnen meedoen aan het onderzoek?

Deelnemers zijn organisaties die meerdere woonvormen hebben, eventueel op meerdere locaties. Medewerkers werkzaam in de woonvormen nemen deel aan het onderzoek en worden op deze wijze bewuster van de HACCP regels in woonvormen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Uw medewerkers downloaden een app op hun smartphone. Via deze app geven zij antwoord op eenvoudig te beantwoorden, korte vragen die over hun werk gaan. De essentie is dat de juiste vraag aan de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment wordt gesteld. De app is gekoppeld aan een dashboard. Hierin worden de antwoorden van alle medewerkers verzameld en kunnen u en uw medewerkers realtime de resultaten aflezen. Ook maakt het dashboard een korte rapportage, zodat u weet hoe uw zorgorganisatie het doet op het gebied van voedselveiligheid.

Zijn er verplichtingen aan het onderzoek?

Nee. Het gebruik van de app en het dashboard en het individuele eindrapport zijn gratis. Uw medewerkers moeten beschikken over een smartphone of een tablet (Android of IOS). De onderzoeksgegevens worden in een cumulatieve rapportage, niet gekoppeld aan een organisatie of instelling, gepubliceerd tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen op 3 en 4 juli. Deelname is anoniem.  De resultaten per woonvorm zijn uitsluitend beschikbaar voor uw eigen organisatie en worden niet openbaar gemaakt. Alle deelnemende organisatie krijgen tijdens de Waardigheid en trots-dagen in juli hun eigen rapport aangeboden, met een klein cadeautje.

Wij doen mee!

Deelname is gratis, vrijblijvend en anoniem.
Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Waardigheid en trots en BEEC.


Geplaatst op: 22 mei 2017
Laatst gewijzigd op: 22 mei 2017