Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Mariet Rutten (cliëntenraad Sint Anna): ‘Ik hoop op het W&t-congres vooruitstrevende cliëntenraden tegen te komen’

tags: Sint Anna (13) , Cliëntenraad (82)

thema's: Medezeggenschap (85)

Mariet Rutten is voorzitter van de cliëntenraad van Stichting woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer. Op 3 juli gaat mevrouw Rutten naar het congres van Waardigheid en trots.

‘Ik ben enorm nieuwsgierig naar hoe ver mijn collega’s in het land zijn met hun toch veranderende rol als cliëntenraad; ik verwacht op 3 en 4 juli een soort state-of-the-art aan te treffen. Organisaties en hun cliëntenraden die op de troepen vooruit lopen.’

Mariet Rutten
‘De kunst is wat mij betreft om als organisatie je kernwaarden overeind te houden maar wel te anticiperen op veranderingen in wetgeving en de veranderende populatie in de verpleeghuiszorg.’

Zorgzaam, gastvrij & spiritueel

‘De kernwaarden van Sint Anna zijn zorgzaam, gastvrij & spiritueel. Dat is niet alleen voor de zelfregulerende gemeenschappen uitgangspunt van handelen, maar ook voor ons als cliëntenraad. Ieder lid van onze negenkoppige cliëntenraad gaat inmiddels structureel op de koffie en op huiskamergesprek bij de gemeenschappen. We hebben ons alle negen aan één verbonden, zodat het wel altijd een bekend gezicht is. Belangrijk is vervolgens te leren onderscheiden en op de juiste plaats op tafel te krijgen wat een probleem is en wat niet. Onze bevindingen koppelen we terug naar de teams en naar de bestuurder. En we monitoren wat daarmee gebeurt.’

- Mariet Rutten, voorzitter clientenraad Sint Anna
click to tweet De #clientenraad van #SintAnna in Boxmeer gaat structureel op de koffie bij de gemeenschappen

Workshops die passen in het huidige tijdsbestek

‘Er zijn deze congresdagen nogal wat workshops om uit te kiezen. Ik heb een voorlopige selectie gemaakt. Ik wil naar ‘van meten naar verbeteren’, naar ‘ken je cliënt, methoden en instrumenten’ en naar ‘team van de toekomst’. In het algemeen gesproken ben ik op zoek naar manieren waarop je het welbevinden van de cliënt adequaat kunt blijven monitoren naar methodieken die passen in het huidige tijdsbestek. Welzijn en zingeving, moeten wat mij betreft voorop staan in de zorg en je moet dus op zoek naar manieren om te weten te komen hoe het echt met mensen gaat. We willen af van de lijstjes, maar hoe moet het dan wel?’

Meer weten


Geplaatst op: 27 juni 2017
Laatst gewijzigd op: 29 juni 2017