Zorgkantoren steunen zorgverleners voor veilige en tijdige zorg in coronacrisis

Geplaatst op: 23 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 27 mei 2020

Zorgkantoren nemen maatregelen om zorgaanbieders in de langdurige zorg te ondersteunen bij het doorstaan van de coronacrisis. Zorgkantoren willen eventuele zorgen over de financiële positie voorkomen en staan met concrete maatregelen klaar. Dat schrijft brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan branche- en beroepsorganisaties in de zorg.

Het coronavirus legt een enorme druk op de gezondheidszorg en om de continuïteit van (acute) zorg te kunnen blijven bieden zetten zorgorganisaties alle zeilen bij.

Geen bureaucratie

ZN schrijft: ‘De zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. (…) Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiële onzekerheid of bureaucratie. Er is nauw contact met onder meer de Rijksoverheid, toezichthouders, vertegenwoordigers van patiënten en zorgverleners. ’

Financiering extra kosten

In de brief omschrijft ZN wat zij op hoofdlijnen (gaan) doen ter ondersteuning van zorgaanbieders in de langdurige zorg.

Dat betreft onder andere financiering van extra kosten, compensatie voor inkomstenderving, het op peil houden van liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van verantwoording.

‘Onze inzet daarbij is, met inachtneming van bovenstaande, dat de gevolgen van de Corona‐crisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders geneutraliseerd worden.’

Bron: ZN.nl

Meer weten