De Jonge: naleven uitgangspunten en boosterprik

Geplaatst op: 3 november 2021
Laatst gewijzigd op: 4 november 2021

De coronabesmettingen nemen weer toe. Gemiddeld genomen worden mensen minder ziek en blijft de sterfte tot nu toe relatief beperkt. ‘Ik heb met de partijen in de langdurige zorg afgesproken dat zij hun achterban wijzen op de noodzaak van het naleven van de uitgangspunten.’ Daarnaast start in december een boostervaccinatiecampagne. Dit schreef minister De Jonge van VWS in een brief aan de Kamer op 2 november.

In april 2020 hebben ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuis.nl de handreiking bezoek en sociaal contact vastgesteld. Minister De Jonge: ‘Ik heb met de partijen in de langdurige zorg afgesproken dat zij hun achterban wijzen op de noodzaak van het naleven van de uitgangspunten. Dit houdt ook in dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde zorgmedewerkers de algemene en zorg specifieke hygiënemaatregelen toepassen, geen handen geven, thuisblijven bij COVID-gerelateerde klachten en zich laten testen, een gezondheidscheck afnemen bij de cliënt bij het begin van de zorg en bij zorgcontacten zoveel mogelijk de veilige afstand van 1,5 meter aanhouden.’

Weer oppakken eerdere maatregelen

Volgens de minister vragen steeds meer instellingen in de langdurige zorg bezoekers of ze geen klachten hebben en mondkapjes gebruiken. ‘Dat vind ik verstandig gegeven de toename van het aantal besmettingen in de samenleving, de kwetsbaarheid van de cliënten en het belang van zorgcontinuïteit. Instellingen geven aan de eerder versoepelde maatregelen weer op te pakken. Denk daarbij aan het herinstellen van crisisoverleg en scheiden van cliëntenstromen. Het ministerie heeft met deze partijen wekelijks structureel overleg om de situatie te monitoren, signalen uit te wisselen en waar nodig bij te sturen.’

Meer weten over corona in de verpleeghuiszorg? Ga naar de CoronaWegwijzer.

Verhogen vaccinatiegraad

De zorginstellingen werken hard aan het verhogen van de vaccinatiegraad onder hun medewerkers door het organiseren van het goede gesprek op de werkvloer en bieden van betrouwbare informatie over bijwerkingen en veiligheid van de vaccinaties, aldus De Jonge in de Kamerbrief.

Boosterprik in december

De boostercampagne voor bewoners en zorgpersoneel van verpleeghuizen en instellingen start in december. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder kregen (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopnames.

De effectiviteit van alle vier de in Nederland gebruikte COVID-19 vaccins is op dit moment nog steeds hoog. Uit voorzorg heeft minister De Jonge op advies van de Gezondheidsraad daarom besloten tot het aanbieden van een boostervaccin, te beginnen met de meest kwetsbare groepen.

Verschil boosterprik en derde prik

Een boostervaccinatie is iets anders dan de zogenoemde derde prik. De derde prik is aangeboden aan een selecte groep patiënten met een ernstige afweerstoornis of afweeronderdrukkende medicatie. Een booster is een oppepper van de basisvaccinatie van één (in het geval van Janssen) of twee prikken bij mensen bij wie de basisvaccinatie voldoende werkt.

Cijfers COVID-19 bewoners verpleeghuizen

De huidige situatie ten aanzien van het aantal COVID-19-besmettingen en COVID-19-sterfte in verpleeghuizen:

Waardering

Minister De Jonge spreekt zijn waardering uit voor alle betrokkenen die zich in de langdurige zorg inzetten voor de bestrijding van het virus: de zorgverleners, de vrijwilligers, de mantelzorgers en meer. ‘Deze mensen zijn het kapitaal van onze zorg en vormen de warme mantel rond onze kwetsbaren. Een groot zorgpunt in de langdurige zorg is dan ook de beschikbaarheid van zorgverleners.’

Tips en tools voor zorgmedewerkers over hygiëne en desinfectie

Bekijk deze tips, tools en achtergrondinformatie voor een nog betere hygiënische werkomgeving op jouw verpleeghuislocatie en daardoor betere bescherming tegen corona.

In gesprek over hygiëne met jouw team. Doe je mee?

Ga samen met je team in gesprek aan de hand van stellingen, vragen en dilemma’s over hygiëne. Gebruik het digitale Rad van Kwaliteit en leer meer over hygiëne:

Bron: tweedekamer.nl

Meer weten