Maatregel compensatie omzetderving WLz verlengd

Geplaatst op: 16 juni 2020
Laatst gewijzigd op: 16 juni 2020

Om zorgaanbieders meer duidelijkheid te geven over de compensatie omzetderving in de Wet Langdurige zorg na 1 juli, heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de compensatieregeling. In de Kamerbrief van 12 juni geeft de minister aan dat de compensatieregeling voor de zorgaanbieders in het kader van de coronacrisis wordt verlengd tot 1 september aanstaande. De compensatieregeling is vooral bedoeld om de financiële onzekerheid als gevolg van corona te beperken en de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen.

De regeling voor de compensatie vanwege de corona is dit voorjaar ingegaan. Dit rhoudt in dat zorgaanbieders in de langdurige zorg een vergoeding kunnen krijgen voor de extra kosten die zij maken en de inkomsten die zij mislopen als gevolg van de coronacrisis. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiertoe een beleidsregel opgesteld, op basis waarvan de zorgkantoren afspraken kunnen maken met zorgaanbieders.

Compensatie corona verlengd tot 1 september

Deze maatregel zou aanvankelijk voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 gelden, maar was al verlengd tot 1 juli 2020. In de Kamerbrief van 12 juni heeft de minister aangegeven dat de maatregel van de NZa voor de verpleeghuiszorg te verlengen tot 1 september 2020. Na deze data komen aanbieders in beginsel niet meer in aanmerking voor de vergoeding van de doorlopende kosten. Het is de bedoeling om in de periode erna (tot uiterlijk 31 december 2020) voor uitzonderlijke situatie nog de mogelijkheid te bieden tot maatwerkafspraken.

Daarnaast bestaat reeds op basis van de huidige beleidsregel van de NZa de mogelijkheid om extra kosten als gevolg van corona te vergoeden. Deze mogelijkheid loopt door tot 31 december 2020 voor alle aanbieders in de langdurige zorg.

Routekaart

Om te komen tot een perspectief voor de financiële maatregelen sluit de minister aan bij het perspectief voor de herstart van de zorgverlening zelf, die is uitgewerkt in de ‘Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid inzake COVID-19’. Voor de verpleeghuiszorg geldt dat de verpleeghuizen vanaf 15 juni weer open voor één of meer bezoekers, tenzij er nog sprake is van besmettingen. In het verlengde hiervan kunnen mensen die nu op de wachtlijst staan, ook de stap naar het verpleeghuis maken. Minister de Jonge: ‘Ik realiseer mij dat aanbieders tijd nodig hebben om weer volop in bedrijf te komen en voor de opname van nieuwe cliënten. Aanbieders zullen bij het hervatten van alle zorg en ondersteuning de omschakeling moeten maken naar het ‘nieuwe normaal’.’

Meer weten