Herbeleef het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’

Maandag 4 juli vond het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ plaats in het NBC te Nieuwegein. Maak de dag opnieuw mee en bekijk nog eens onderstaande liveblog met nieuwtjes van de dag, korte verslagen, interessante tweets en mooie foto’s. Bekijk ondertussen ook het fotoalbum op Facebook, de presentaties van zorgaanbieders en lees een verslag van het bezoek van staatssecretaris Van Rijn.

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:50

Het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’ loopt ten einde. We willen iedereen bedanken voor een inspirerende dag! Houd deze website in de gaten voor alle verslagen, foto’s en presentaties en schrijf je in voor de nieuwsbrief om al het nieuws rondom Waardigheid en trots wekelijks in je mailbox te ontvangen!

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:44

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:43

Wat doen we met de bedhekken?

RSZK en Joris Zorg vragen in de laatste workshopronde aandacht voor de onduidelijkheid die in het veld bestaat over de BOPZ. Wendy Brouwer van RSZK illustreert die onduidelijkheid heel treffend middels de casus van mevrouw Jansen en mevrouw Pieterse. Mevrouw Jansen is dementerend, ligt de hele dag op bed en zegt tegen alles “ja”. Ook tegen mevrouw Pieterse dus, eveneens dementerend, maar zelf vroeger verzorgende geweest. En die loopt op onbewaakte momenten de kamer van mevrouw Jansen binnen met de vraag: “Wilt u uit bed gehaald worden?”. U raadt het antwoord al: “Ja”.

De familie is niet blij met de ongevraagde zorg die mevrouw Pieterse levert, maar beseft ook wel dat mevrouw Pieterse in haar dementie geen blaam treft en dat de medewerkers haar niet 24/7 n de gaten kunnen houden. Uit overleg tussen de medewerkers en de familie van mevrouw Jansen komt de oplossing de bedhekken van mevrouw Jansen omhoog te doen. Probleem opgelost, want mevrouw Pieterse weet niet hoe ze die hekken omlaag moet krijgen en kan mevrouw Jansen dus niet meer uit bed halen. Maar dan komt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en die zegt: die bedhekken mogen alleen omhoog als dat bedoeld is als een vrijheidsbeperkende maatregel. En dat is het dus niet, want mevrouw Jansen heeft die vrijheidsbeperking niet nodig. Die wil wel in bed blijven liggen. RSZK zit dus met de vraag: hoe omschrijf je die beslissing om de bedhekken van mevrouw Jansen omhoog te doen zodanig dat het voldoet aan de eisen van de Inspectie? RSZK wil de regelruimte hebben om dit te doen, in de wetenschap dat het hiermee tegemoet komt aan de wensen van de familie en dat het alle alternatieven heeft overwogen en terzijde heeft geschoven omdat die geen adequate oplossing bieden.

Een herkenbare casus, vinden de aanwezigen in de zaal. Een van hen zegt: “Als een bewoner die bedhekken graag omhoog wil omdat hem dat een gevoel van veiligheid geeft, wie zijn wij dan om te zeggen dat dit niet mag?”. Het antwoord is dus: op dit moment is de Inspectie de partij die zegt dat het niet mag. Daarmee kun je als zorgaanbieder twee dingen doen: wachten tot de Inspectie komt handhaven of zelf als zorgaanbieders vanuit je visie op zorg beschrijven hoe je hiermee omgaat en hierover in discussie treden met de Inspectie. Vijftien zorgaanbieders hebben nu besloten het laatste te gaan doen.

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:40

Meer informatie over de thema’s waarover vandaag o.a. gesproken werd? Bekijk verschillende dossiers op onze website op onze themapagina!

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:37

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:36

Gerard Baas 4 juli 201616:29

Gerard Baas 4 juli 201616:25

Gerard Baas 4 juli 201616:23

Gerard Baas 4 juli 201616:18

Gerard Baas 4 juli 201616:15

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:14

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:12

Je kunt natuurlijk niet alle workshops volgen vandaag. Daarom zetten we alle presentaties online. De meeste presentaties van vandaag zijn al te bekijken op onze site.

Lottie Pohlmann 4 juli 201616:06

Gerard Baas 4 juli 201616:00

Gerard Baas 4 juli 201615:50

Lottie Pohlmann 4 juli 201615:48

Het fotoalbum op Facebook is weer aangevuld met foto’s van het afgelopen uur. Heb jij al een foto gemaakt in de selfiecorner?

Lottie Pohlmann 4 juli 201615:45

Spiegeltje, spiegeltje…
Bij de workshop van Sensire over het project De Heikanteling – over regie bij naasten en minder regels – die even na 15.00 uur begint, is het drukkend warm. Het is duidelijk dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal dat Thomas van Dorsten te vertellen heeft, want de zaal is bomvol. Het proces van de Heikanteling is gebaseerd op de even logische als confronterende vraag: waarom vragen wij niet gewoon aan onze bewoners (of in dit geval, gelet op de dementie van die bewoners: aan de familieleden) hoe zij vinden dat het gaat? Logisch, want het zijn inderdaad de bewoners die wonen in De Heikant, de locatie van Sensire waar de pilot met de Heikanteling wordt gedaan. Maar ook confronterend, want het betekent dat die vraag dus níet aan de medewerkers wordt gesteld.

Dus wat deed Sensire bij De Heikant? Het voerde spiegelgesprekken met de familieleden van de bewoners over hoe zij vonden dat het gaat binnen De Heikant. De medewerkers mochten hier wel bij zijn, maar hen was duidelijk verteld dat ze niet mochten deelnemen aan het gesprek en ook niet mochten ingrijpen als ze iets te horen kregen dat volgens hen niet klopte. Ze mochten alleen achteraf verduidelijkende vragen stellen. En zo ontstond een lijst van potentiële veranderpunten.

De vraag vanuit de zaal kon niet uitblijven: “Waarom laat je de medewerkers niet meedoen aan die spiegelgesprekken?”. Van Dorsten was duidelijk in zijn antwoord: “Omdat ze gewend zijn om vanuit hun eigen referentiekader te spreken”. En Sensire was dus juist op zoek naar een nieuw referentiekader om te bepalen of het de kwaliteit levert die de bewoners mogen verwachten van hun verpleeghuis. De kanteling is op dit moment in volle gang.

Lottie Pohlmann 4 juli 201615:42

Gerard Baas 4 juli 201615:40

Gerard Baas 4 juli 201615:36

Gerard Baas 4 juli 201615:12

Gerard Baas 4 juli 201615:07

Lottie Pohlmann 4 juli 201615:00

Netwerken
Aan de netwerktafels is het een drukte van belang. Bij de partijen die daar hun voorstel komen doen, spelen de zenuwen soms merkbaar een rol. Sommigen weten te overtuigen met alleen maar een verhaal, anderen verzorgen een uitgebreide presentatie, inclusief een filmpje of ander materiaal. De presentaties zijn scherp afgebakend tot een kwartier en de discussie die erop volgt is respectvol maar stevig. Wat heb je te bieden? Wat is de waarde daarvan voor de partij voor wie je het doet en kun je dat hard maken? Waarom heb je Waardigheid en trots nodig? Waarom is het voor Waardigheid en trots relevant om jouw initiatief de ruimte te geven die je verlangt?

Na twintig minuten discussie is het onverbiddelijk voorbij en dienen degenen die hun voorstel indienden de tafel te verlaten. Dan is voor degenen die aan tafel achterblijven het moment daar om de vragenlijst te doorlopen aan de hand waarvan de beslissing wordt genomen. Is het doel helder? Is de visie op kwaliteit helder aangegeven? Sluit die visie aan op de doelstellingen van Waardigheid en trots? In de restaurantruimte ernaast wordt ondertussen op nagels gebeten.

Gerard Baas 4 juli 201614:58

Gerard Baas 4 juli 201614:54

Lottie Pohlmann 4 juli 201614:51

Het fotoalbum op Facebook is weer aangevuld met nieuwe, mooie foto’s van vandaag! Sta jij er ook tussen?

Gerard Baas 4 juli 201614:50

Gerard Baas 4 juli 201614:48

Gerard Baas 4 juli 201614:42

Gerard Baas 4 juli 201614:39

Gerard Baas 4 juli 201614:35

Gerard Baas 4 juli 201614:34

In workshopronde 6 presenteert OBG haar workshop over ‘Minder zorgen, meer geluk’. In een interview op http://www.waardigheidentrots.nl vertelt de organisatie over de volledige extramuralisering en de stap om medewerkers vooral te laten focussen op het levensgeluk van cliënten.

Gerard Baas 4 juli 201614:22

Gerard Baas 4 juli 201614:18

Lottie Pohlmann 4 juli 201614:16

In ronde 6 ook een presentatie van De Oude Pastorie. Onlangs plaatsten we een prachtig interview met deze zorgaanbieder op de website. Lees het interview ‘Welzijn komt eerst…de zorg komt daarna’ hier.

Gerard Baas 4 juli 201614:12

Gerard Baas 4 juli 201614:08

Lottie Pohlmann 4 juli 201614:07

Er zijn weer nieuwe foto’s gepubliceerd in het fotoalbum op Facebook! Sta jij er ook op?

Gerard Baas 4 juli 201614:05

Lottie Pohlmann 4 juli 201614:04

In ronde 6 onder andere een presentatie van De Westerkim over Samen Welkom Thuis. Lees ook het verslag van de opening van hun project.

Gerard Baas 4 juli 201613:59

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:59

Workshop het digitale cliëntportaal
Van een ECD naar een digitaal cliëntportaal is een kleine stap. Zeker als cliënten erom vragen. WoonZorgcentra Haaglanden nam de stap en is blij verrast door het effect. Zorgmedewerkers zijn zich veel bewuster van wat ze rapporteren. Familie en mantelzorgers zijn veel beter op de hoogte van wat er speelt. Beide ontwikkelingen beïnvloeden de relatie tussen zorgmedewerkers, cliënt en mantelzorgers positief. En dat komt de kwaliteit van de zorg weer ten goede.

Gerard Baas 4 juli 201613:57

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:50

Op zoek naar kwaliteit van leven

Kwaliteit van zorg krijgt in relatie tot verpleeghuiszorg volop aandacht. Maar als de zorgkwaliteit in een verpleeghuis goed is, hebben de bewoners dan ook een goede kwaliteit van leven? En hoe meet je die levenskwaliteit? Zorggroep Sint Maarten is gegrepen door deze vraag, en wil graag kwaliteit van leven als “zachte” stuurinformatie kunnen gebruiken naast de harde kwaliteitsindicatoren waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg haar toezicht fundeert.
Samen met Universiteit Twente ontwikkelde Zorggroep Sint Maarten het project Menselijke maat. In dit kader wil het aan alle cliënten een aantal vragen voorleggen over autonomie, competentie en sociale relaties. Tezamen moeten de antwoorden op deze vragen een indicator gaan bieden voor het welbevinden van de cliënten. De output van de menselijke maat moet de input worden om de kwaliteit van leven te meten.

Op de vraag hoe de uitkomst vervolgens moet worden gebruikt, heeft Zorggroep Sint Maarten op dit moment nog niet het antwoord. Natuurlijk is die kwaliteit van leven uit te drukken in een cijfer, maar dan is het meteen al geen “zachte” stuurinformatie meer. Dat is dus nog even zoeken, maar het mooie van het programma Waardigheid en trots, vinden ze bij Zorggroep Sint Maarten, is nu juist dat het ruimte biedt om te zoeken naar nieuwe wegen voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuiszorg. En blijkbaar vinden meer aanbieders in de langdurige zorg dit. Alle informatiemateriaal dat Zorggroep Sint Maarten heeft meegebracht om tijdens het congres te verstrekken aan geïnteresseerde, is om één uur ’s middags schoon op.

Gerard Baas 4 juli 201613:50

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:46

Staatssecretaris van Rijn werd tijdens het congres ter plekke geinterviewd door Radio 1. Luister het fragment hier terug.

Gerard Baas 4 juli 201613:44

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:42

Workshop beter communiceren in de driehoek met video interactie begeleiding
Video interactie begeleiding biedt zorgmedewerkers letterlijk een eyeopener: ze zien wat ze doen. Daar komen inzichten uit die beklijven. En dat is het begin van een gedragsverandering. Lyvore gebruikt video interactie begeleiding om de driehoek ‘cliënt – familie en vrienden – professionals en vrijwilligers – te versterken. Van zorgen voor naar zorgen dat. Deelnemer Lenneke krijgt video interactie begeleiding on the spot. ‘Leuk! Zo zie ik mezelf nooit, dit is leerzaam.’

Gerard Baas 4 juli 201613:39

Gerard Baas 4 juli 201613:36

Gerard Baas 4 juli 201613:35

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:34

Gerard Baas 4 juli 201613:19

Gerard Baas 4 juli 201613:17

Gerard Baas 4 juli 201613:16

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:14

Ouwe jongens krentenbrood

De presentatie van Atlant Zorggroep stond in het teken van het onderzoek dat deze zorgaanbieder op dit moment doet naar de meerwaarde van arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met de ziekte van Korsakov. Atlant is een Topcare centrum voor mensen met deze ziekte. Het geeft zorg aan 138 mensen met de ziekte van Korsakov waarvan er tachtig werkzaam zijn in het dagactiviteitencentrum. Bij deze mensen is het korte termijn geheugen aangetast, maar het onbewuste geheugen is nog intact. Daarvan kan gebruik worden gemaakt, door deze mensen routinematige handelingen te laten “inslijten”. Iets wat zorgvuldig moet gebeuren en vooral foutloos, want als deze mensen een handeling fout aanleren, wordt die routine voor hen en is het bijzonder moeilijk hen die weer af te leren.

De gedachte bij Atlant is dat arbeidsmatige dagbesteding mensen met Korsakov helpt omdat het hen rust geeft, hun eigenwaarde verhoogt en gedragsproblemen voorkomt. Maar denken is geen weten en is dus voor een instelling die het Topcare predicaat heeft voor de zorg aan deze cliënten niet voldoende. Vandaar dus het onderzoek dat Anne van Doorn er nu doet. Ze interviewt de medewerkers op het dagactiviteitencentrum, haalt verhalen en voorbeelden op, gaat op zoek naar situaties waarin de cliënt goede zorg krijgt en observeert op de afdeling. Zo wil ze een beeld krijgen van wat het werk op het dagactiviteitencentrum succesvol maakt voor deze cliënten. Sfeer is daarin essentieel, stellen de medewerkers. Die sfeer moet “ouwe jongens krentenbrood” zijn, zoals zij het zelf noemen. Van Doorn onderzoekt dus onder welke voorwaarden het het best lukt om die sfeer te creëren en te handhaven.

Gerard Baas 4 juli 201613:13

Gerard Baas 4 juli 201613:08

Gerard Baas 4 juli 201613:06

Gerard Baas 4 juli 201613:03

Lottie Pohlmann 4 juli 201613:01

Staatssecretaris van Rijn: ‘We mogen trots zijn, maar nog niet tevreden.’ Lees het verslag over de opening van het congres vandaag.

Gerard Baas 4 juli 201612:55

Gerard Baas 4 juli 201612:50

Lottie Pohlmann 4 juli 201612:38

Ook benieuwd naar alle activiteiten in de Eventhall? Kijk op de website voor een overzicht van alle stands.

Gerard Baas 4 juli 201612:31

Gerard Baas 4 juli 201612:27

Gerard Baas 4 juli 201612:21

Lottie Pohlmann 4 juli 201612:18

Ook op de foto gezet vandaag? De eerste foto’s zijn te bekijken in het fotoalbum op onze Facebookpagina.

Lottie Pohlmann 4 juli 201612:06

IJsselheem vertelde in ronde 3 over haar Kwaliteitsberaad. Een dialoog van anderhalf uur over cases waarbij reflectie en bewustwording belangrijke doelen zijn. Een nieuwe, door IJsselheem ontwikkelde, methodiek waarbij vanuit
verschillende perspectieven (client, toezichthouder, leidinggevende en andere relevante disciplines) een casus wordt verrijkt. Vanuit dit brede perspectief wordt vervolgens gereflecteerd op goede zorg. Professionals leren breder kijken en komen met elkaar tot een ander gesprek over de kwaliteit van zorg.

Gerard Baas 4 juli 201612:05

Gerard Baas 4 juli 201612:02

Gerard Baas 4 juli 201611:59

Lottie Pohlmann 4 juli 201611:57

Over enkele minuten gaat ronde 4 van start. Met onder andere presentaties van Amsta, Alliade en Sint Jozefoord. Bekijk de deelnemerspagina’s van deze organisaties en andere Waardigheid en trots – aanbieders via http://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/

Gerard Baas 4 juli 201611:46

Gerard Baas 4 juli 201611:28

Maak vandaag naast de ingang van de eventhall een selfie! Pak het hart en laat zien dat je meedoet aan het programma Waardigheid en trots!

Lottie Pohlmann 4 juli 201611:18

Trots maar nog niet tevreden

Hoe druk bezocht de workshops ook zijn, als bekend wordt dat staatssecretaris Martin van Rijn komt spreken, loopt de Eventhall van het NBC snel vol. Van Rijn schetst nog even de politieke en maatschappelijke achtergrond van het programma Waardigheid en trots en legt uit wat daarvan de noodzaak is. Kort gezegd: we mogen trots zijn op onze verpleeghuiszorg, maar we mogen er nog niet tevreden over zijn. Het gaat goed maar het kan beter. Met Waardigheid en trots is de weg omhoog ingezet. Er is een ontwikkeling mee in gang gezet die niet meer te stoppen is, stelt hij. Waardigheid en trots is een gezamenlijke kans en Van Rijn daagt iedereen uit om die te grijpen.

Dagvoorzitter Kees van der Burg, directeur-generaal bij het ministerie van VWS, roept vervolgens Aline Poolen van zorgaanbieder Bethanië en Hans Plattel – senior zorginkoper Menzis zorgkantoor – op het podium. Kernelement van Waardigheid en trots is dat de zorg persoonsvolgend moet zijn, vertelt Poolen. Een inventarisatie van hoe Bethanië en Menzis zich aanvankelijk tot elkaar verhielden, was confronterend: de wens van de cliënt was volstrekt niet leidend in de contractering. Poolen ging in gesprek met Menzis en dat bleek open te staan voor verandering. Nu is de contractering nadrukkelijk wél persoonsvolgend.

Een tweede thema dat Van der Burg in het kader van Waardigheid en trots benoemde is voeding. Het Voedingscentrum heeft samen met zes zorgaanbieders de hygiënecode voor woonvormen eens kritisch tegen het licht gehouden. Daarin bleken heel wat regeltjes te staan die zorgaanbieders zichzelf opleggen om veilig eten en drinken te borgen. Iedere dag netjes de aardappels temperaturen bijvoorbeeld, hoe verzin je het. Hoog tijd om die achterhaalde hygiënecode te verscheuren dus. Dat mocht Van Rijn live op het podium komen doen. Vervolgens mocht hij ook de nieuwe hygiënecode in ontvangst nemen.

Gerard Baas 4 juli 201611:14

Gerard Baas 4 juli 201611:13

En de derde workshopronde is gestart! Kijk hier welke workshops er gegeven worden. Onder anderen Zorgspectrum het Zand, Evean en IJsselheem geven workshops!

Gerard Baas 4 juli 201611:02
Een sportieve workshop!

Gerard Baas 4 juli 201611:00

Gerard Baas 4 juli 201610:49

Lottie Pohlmann 4 juli 201610:48

De overhandiging van de verhelderde hygienecode aan staatssecretaris Van Rijn.

Gerard Baas 4 juli 201610:47
Gerard Baas 4 juli 201610:41

Gerard Baas 4 juli 201610:39

Lottie Pohlmann 4 juli 201610:34

De hygienecode voor de voedingsverzorging in woonvormen is nog praktischer toepasbaar gemaakt. Vandaag nam staatssecretaris van Rijn de verhelderde versie in ontvangst. Meer informatie hierover in het nieuwsbericht.

Gerard Baas 4 juli 201610:34

Gerard Baas 4 juli 201610:33

Ondertussen is de tweede workshopronde aan de gang. Onder andere Zorpartners Midden-Holland, De wever, DriegasthuizenGroep, Amstelring geven inspirerende workshops!

Gerard Baas 4 juli 201610:25

Lottie Pohlmann 4 juli 201610:13

Staatssecretaris van Rijn op het podium in de Eventhall

Gerard Baas 4 juli 201609:53

Gerard Baas 4 juli 201609:50

Lottie Pohlmann 4 juli 201609:50

Levensverhalen optekenen bij Icare

Tijdens een van de eerste workshops geeft Icare een mooi voorbeeld van investeren in het leren kennen van de cliënt. De titel van de workshop “weet wie ik was en nog steeds ben: mag en kan ik blijven wie ik ben” spreekt blijkbaar tot de verbeelding, want het kleine zaaltje is overvol. Het is er warm, maar mensen blijven zitten want het verhaal doet ertoe. De kern: de verzorgende gaat op bezoek bij een nieuwe cliënt thuis voordat die bij Icare komt wonen. Niet alleen om het gesprek met die cliënt en diens familie aan te gaan, maar ook om te kijken hoe iemand woont, de sfeer te proeven van hoe iemand leeft. Eigenlijk een heel logische gedachte, want als je dat weet kun je er rekening mee houden op het moment dat zo iemand intramuraal komt wonen. En je kunt als verzorgende je kennis over iemands verleden ook overdragen aan je collega’s.

Natuurlijk blijft die overdracht niet oraal. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk persoonlijke zaken over de cliënt te verwerken in diens levensboek. Daarmee wordt dat levensboek ook iets wat je als team heel praktisch kunt gebruiken, omdat het echt aansluit bij iemands leven voor de tijd van de opname. Maar, wil iemand uit de zaal weten, wil iedereen wel zo’n levensboek waar alles in staat?. Nee, niet iedereen en daar houdt Icare ook rekening mee. Als organisatie zou je graag foto’s willen zien van hoe een cliënt er op veertig- of vijftigjarige leeftijd uit zag. Maar sommige mensen willen helemaal geen foto’s in een levensboek en willen ook niet alles laten vastleggen wat ze in hun leven hebben meegemaakt. Bovendien: het bekende credo is “de bewoner centraal”, maar het gaat in dit geval over mensen met dementie. Het is vaak de familie die het verhaal van de cliënt vertelt, en dat geeft tóch al weer een ander beeld.
Toch blijkt het levensboek goed te werken voor Icare. Sinds het ermee werkt, voelt de familie zich veel meer betrokken bij de zorg en het leven van het familielid dat er gaat wonen. De familieparticipatie is enorm toegenomen.

Lottie Pohlmann 4 juli 201609:32

Het wordt al gezellig druk in Nieuwegein!

Gerard Baas 4 juli 201609:30
In de eerste workshopronde geeft Inovum zorg een presentatie over het Eigen Regie Zorgplan.

Lottie Pohlmann 4 juli 201609:25

Vandaag delen onder meer 8 zorgorganisaties vernieuwende plannen rondom indicatiestelling en intake. Vilente is daar één van. De organisatie voert al een aantal jaren zelf de indicaties uit voor de cliënten in de Wlz. Zo is door goede afspraken met het CIZ en VWS het indicatieproces versneld. Meer informatie rondom indicatiestelling is te vinden in het dossier Indicatiestelling op deze website.

Gerard Baas 4 juli 201609:19

Lottie Pohlmann 4 juli 201609:14

Het Waardigheid en trots congres “Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen” begint al in de sneltram van Utrecht naar Nieuwegein. De forensen die deze route iedere dag nemen, worden overvallen door tientallen Waardigheid en trots-bezoekers en die lijken elkaar allemaal te kennen. Het is een gekakel van jewelste tijdens de ruim tien minuten van de rit van Utrecht CS naar het Nieuwegeins Business Centrum. Overal om je heen hoor je: ‘’…de hele dag afspraken vandaag en morgen bewust een kantoordag gepland om alles even te kunnen verwerken…”, “…hé jij ook hier…”. Het lijkt wel een reünie.

Bij binnenkomst in het NBC Nieuwegein overvalt je de drukte. Drommen mensen verdringen zich rond de balies waar de badges worden uitgereikt die toegang geven tot deze dag. Maar degenen die de balies bemensen geven geen krimp en loodsen iedereen snel en vakkundig naar binnen. De dag kan van start. Het begin is goed.

Gerard Baas 4 juli 201609:02

Gerard Baas 4 juli 201608:43

Goedemorgen allemaal! Volg vandaag deze liveblog en blijf op de hoogte van alles wat er gebeurt op het congres ‘Een jaar later, ruimte voor verpleeghuizen’. Over 20 minuten starten de eerste 15 workshops!


Geplaatst op: 4 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 25 juli 2016