Vivium Naarderheem start lerend netwerk Eten+Welzijn Midden-Nederland

Geplaatst op: 20 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 20 juli 2020

Vivium Naarderheem heeft samen met Stichting Eten+Welzijn de eerste stap gezet voor een lerend netwerk op het gebied van  eten en welzijn binnen de regio Midden-Nederland. Inmiddels hebben Beweging 3.0 en Vecht en IJssel zich ook aangesloten. Ook meedoen? Meld je aan vóór 8 oktober. Jenny van Ee, coördinerend gastvrouw, Vivium Naarderheem: ‘In het lerende netwerk krijg ik altijd weer nieuwe ideeën en energie over hoe we zaken kunnen aanpakken.’

Samenwerking coronaperiode vasthouden

Van Ee: ‘Tijdens de coronaperiode verbeterde de onderlinge samenwerking en ontstonden er mooie initiatieven voor de revalidanten. De uitdaging is om deze motivatie en samenwerking vast te houden en uit te bouwen.’

Binnen een lerende netwerk ontmoet je collegae van zorginstellingen uit de regio en ga je vanuit een gezamenlijke interesse onder leiding van een tutor aan de slag binnen de thema’s Eten en Welzijn, met als resultaat nieuwe inzichten, concrete acties, oplossingen, verbeterplannen en nieuwe samenwerkingen.

Delen is het nieuwe hebben

Wim Petersen, Hoofd Facilitair bij Beweging3.0: ‘Delen is het nieuwe hebben! Waarom zou je niet je kennis en ervaring delen en elkaar verder brengen? Je ziet dat zorgorganisaties vaak druk zijn en allemaal het ei willen uitvinden. We moeten elkaar in onze sector helpen en verder brengen. Daar heeft uiteindelijk elke cliënt wat aan! Dat is mijn drive voor het lerende netwerk.’

Lerend netwerk Eten+Welzijn Midden-Nederland

Voor wie?         

Deelname aan het lerend netwerk is bedoeld voor: teamleiders/coördinatoren facilitair, diëtisten, verpleegkundigen, chefs, werkzaam bij een zorginstelling in Midden-Nederland.

Wanneer?         

De kick-off van het lerend netwerk in deze regio vindt op 8 oktober 2020 plaats bij Vivium Naarderheem in Naarden. Het lerend netwerk beslaat minimaal vijf dagdelen met inspirerende netwerkbijeenkomsten (zowel fysiek als online) en uitnodiging voor overige activiteiten vanuit Stichting Eten+Welzijn.

Kosten             

De kosten bedragen € 900,- voor twee deelnemers per organisatie.

Meer informatie en aanmelden

Stichting Eten+Welzijn is een netwerkorganisatie die zorginstellingen ondersteunt rondom Eten en Welzijn. Neem bij vragen contact op met Ivonne Pappot; 06-29093549 of ivonne@etenwelzijn.nl.

Meer weten