Kwetsbare oudere heeft spil in netwerk nodig

Geplaatst op: 17 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 16 augustus 2017

Kwetsbare ouderen hebben een spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van haar onderzoek ‘Toezicht op netwerkzorg thuis na eerstelijnsbedrijf in Houten’. De inspectie keek naar de samenwerking en samenhang in overdracht, behandeling, zorg en ondersteuning thuis aan ouderen na eerstelijnsverblijf in Het Haltna Huis, een locatie van zorgorganisatie ZorgSpectrum.

Netwerkzorg thuis
Het zorglandschap verandert. Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Ook als zij zorg, behandeling of ondersteuning nodig hebben. Ouderen die thuis wonen hebben vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Zij vormen samen met de mantelzorg het ‘(zorg)netwerk’ rond de oudere. Het is belangrijk dat dit netwerk goed samenwerkt. De mensen in het netwerk moeten zorg goed op elkaar afstemmen.

Toezicht

De IGZ past haar toezicht aan op de veranderingen in het zorglandschap. Het perspectief van de oudere is het startpunt voor het toezicht. Bij het toezicht op netwerkzorg wordt er gekeken naar 2 onderdelen:

  • De kwaliteit van zorg die individuele zorgverleners of organisaties bieden
  • De samenwerking in het netwerk rond ouderen thuis

Onderzoek IGZ

De inspectie heeft gesproken met 12 patiënten die kortdurend waren opgenomen in Het Haltna Huis van ZorgSpectrum. Deze patiënten zijn na ontslag naar huis gegaan en kregen zorg thuis. Ook sprak de inspectie met elf mantelzorgers en 34 zorg- en hulpverleners uit het netwerk van deze patiënten. De IGZ deed de pilot in Houten omdat het goed aansloot bij het project DuurSaam Houten. Het project streeft naar een betere samenwerking tussen deze zorgverleners en een integrale aanpak van de zorg en ondersteuning voor ouderen in Houten.

Resultaten

De IGZ kreeg over het algemeen een positief beeld van de netwerkzorg thuis bij kwetsbare ouderen. De ouderen ervaren een soepele overgang van eerstelijnszorg naar thuiszorg. De netwerkzorg sluit aan op de behoefte van de oudere. En de motivatie voor samenwerking in netwerken is goed.Ook is geconcludeerd dat de samenhang in zorg, behandeling en ondersteuning van ouderen nog niet helemaal goed loopt. Dit komt doordat zorgverleners niet altijd het volledige netwerk rondom de oudere in beeld hebben. Huisartsen weten bijvoorbeeld niet altijd welke thuiszorgorganisatie zorg verleent of wie de wijkverpleegkundige is. Onderlinge afstemming en zorgcoördinatie vindt nog onvoldoende plaats. In ruim de helft van de onderzochte netwerken weten ouderen, mantelzorgers, of zorgverleners niet wie het net coördineert. Een spil in het netwerk is daarom gewenst.

Bron: IGZ

Meer weten