Aanleveren kwaliteitsverslag en kwaliteitsindicatoren mag later

Geplaatst op: 10 april 2020
Laatst gewijzigd op: 15 april 2020

Op verzoek van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft het Zorginstituut Nederland besloten om, gezien de hoge werkdruk vanwege de corona-crisis, aanbieders van verpleeghuiszorg meer tijd te geven voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren en het kwaliteitsverslag.

Deadline kwaliteitsverslag verschuift

De oorspronkelijke deadline stond op 30 juni 2020 en betrof het aanleveren van de kwaliteitsgegevens over 2019, bestaande uit:

  • de indicatoren basisveiligheid
  • de NPS
  • de indicatoren personeelssamenstelling
  • de url van het kwaliteitsverslag

Ook de deadline voor het aanleveren van het kwaliteitsverslag zelf wordt voorlopig opgeschort.

Eind juni zal de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een nieuwe uiterste datum voor aanleveren vaststellen. Zorgaanbieders die wel al hun kwaliteitsgegevens willen aanleveren kunnen dit op de gebruikelijke wijze via de portal doen.

Zorgaanbieders ontlasten

Verschillende partijen zoals de IGJ en zorgkantoren hebben eerder al laten weten dat zij maatregelen treffen om de zorgaanbieders te ontlasten, bijvoorbeeld in het loslaten van termijnen en verschuiven van aanleverdata. Zie ook:

Bron: Actiz.nl

Meer weten