Beweging 3.0: de grenzen van zelforganisatie

In 2015 koos Beweging 3.0 voor invoering van zelforganisatie. Maar een te snelle invoering en te weinig kaders voor de medewerkers leidde tot problemen. Met ondersteuning van Waardigheid en Trots is een verbetertraject doorlopen waarmee de kwaliteit is verbeterd en de rust is weergekeerd.