Minister de Jonge: Bewoners verpleeghuizen vanaf 18 januari gevaccineerd

Geplaatst op: 13 januari 2021
Laatst gewijzigd op: 20 januari 2022

Maandag 18 januari start het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dit is eerder dan verwacht. Minister Hugo de Jonge informeert de Kamer met een brief over de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus. Naast aandacht voor de vaccinatiestrategie wordt in de Kamerbrief ook de huidige situatie in de verpleeghuizen beschreven net als de aanpak op de arbeidsmarkt. De druk op de arbeidsmarkt is door de coronapandemie namelijk nog zwaarder is geworden.

Vaccineren

De GGD’en zijn inmiddels gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen (ruim 400.000 afspraken voor de 1e en 2e vaccinatie van ruim 200.000 medewerkers). Naar verwachting zullen alle zorgmedewerkers van de verpleeghuizen nog in januari en februari voor de eerste keer gevaccineerd worden. Het gaat in de verpleeghuiszorg om alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten.

De beschikbare vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zullen vanaf 18 januari ingezet worden voor de volgende groepen:

  • Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking met het vaccin van BioNTech/Pfizer vanaf 18 januari. Bij 12 verschillende instellingen met meerdere locaties start men met het toedienen van de eerste vaccins voor deze kwetsbare groepen. Voor de verpleeghuiszorg zijn dit de volgende organisaties: BrabantZorg, Carintreggeland, Cordaan, Opella, TanteLouise en Zorgbalans. In de week van 18 januari worden naar verwachting 15.000 bewoners gevaccineerd.
  • Bewoners van kleinschalige verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een beperking waarbij de huisarts de medische verantwoordelijkheid draagt met het vaccin van Moderna, met ingang van 25 januari.

Protocollen injecteren coronavaccins

Vilans stelt protocollen voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin,  het Moderna-vaccin en het AstraZeneca-vaccin vrij beschikbaar. Met de protocollen voor beide vaccins hebben zorgprofessionals een betrouwbare basis om op terug te vallen.

Huidige situatie in de verpleeghuizen

Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen na week 48 snel is toegenomen, maar dit neemt inmiddels gelukkig weer af. Het RIVM schat in dat sinds het uitbreken van de crisis bij ca. 31.000 bewoners van verpleeghuizen een coronabesmetting is vastgesteld, waarvan er bijna 6.300 mensen als overleden zijn gemeld. Een groot deel van de mensen dat besmet is, herstelt gelukkig, mede door de goede verzorging die zij ontvangen. Het aantal verpleeghuislocaties waar één of meerdere besmettingen zijn gemeld, neemt helaas nog steeds toe. Ook is het aantal locaties dat momenteel te maken heeft met besmettingen hoger dan tijdens de piek van de eerste golf. Toen waren besmettingen gemeld bij ruim 800 locaties. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat in de eerste golf veel minder werd getest.

De sector is zwaar getroffen, maar is nu beter voorbereid, er is meer kennis en men weet wat te doen om het virus buiten de deur te houden of onder controle te houden bij een uitbraak. De instellingen hebben dit beter kunnen doen op basis van de lessen uit de eerste golf. Tegelijkertijd zijn er bij zorgaanbieders en koepelorganisaties grote zorgen over de continuïteit en kwaliteit van zorg. Dit hangt samen met het toenemende ziekteverzuim van zorgmedewerkers als gevolg van besmettingen en quarantaineverplichtingen.

Hulp van Defensie

De druk op de verpleeghuiszorg is inmiddels dusdanig dat Defensie is gevraagd om waar dat het hardste nodig is de zorgaanbieders te ondersteunen. Dit is echter als ‘last resort’ bedoeld en zal in de regel ook beperkt zijn in omvang en tijd. Als er extra ondersteuning nodig is, dan zijn de stappen om dit te realiseren als volgt:

  • Stap 1: Inzet regionaal zorgpersoneel door samenwerking zorgaanbieders.
  • Stap 2a: Aanvraag extra ondersteunend personeel vanuit het Rode Kruis. 
  • Stap 2b: Aanvraag extra zorg- en ondersteunend personeel vanuit Extra Handen Voor de Zorg.
  • Stap 3: Last resort, aanvraag extra zorg- en ondersteunend personeel vanuit Defensie.

Aanpak arbeidsmarktvraagstuk

Ook gaat de minister in de Kamerbrief in op het arbeidsmarktvraagstuk. De krapte op de arbeidsmarkt is nog urgenter geworden sinds de start van de pandemie. Wel zijn er inmiddels diverse initiatieven ingezet om de zorg zoveel mogelijk te ondersteunen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘Extra Handen voor de Zorg’ maar ook aan het inzetten van meer recruiters om de HR afdeling van de zorgaanbieders te ontlasten. Momenteel wordt er verkend welke mogelijkheden er nog meer zijn. Het doel is om organisaties in nood nog beter helpen en de extra handen die zich aanmelden beter te begeleiden en zoveel mogelijk te behouden voor de zorg.

Coronabanen

Per 1 februari volgt de openstelling van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg om een impuls te geven aan de ontwikkeling van gediplomeerde, direct zelfstandig inzetbare zorgprofessionals. Met deze subsidie worden zowel de loonkosten als de begeleidingskosten gedekt. Het gaat daarbij om het inzetten en scholen van mensen uit andere sectoren zoals de horeca, cultuur en evenementensector voor ondersteunende functies in de zorg. Ook zijn er mogelijkheden voor werklozen die zich willen omscholen naar de zorg.

Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk én organisaties de kans bieden om ook tijdens de crisis te werken aan meer structurele instroom van die medewerkers die daar interesse in hebben.

‘Coronamoe’

Corona vraagt het maximale van zorgorganisaties en hun personeel. Zij gaan tot de grenzen van wat mogelijk is, en soms daaroverheen. Zorgverleners zijn coronamoe en het is van groot belang de uitstroom tegen te gaan. Daarom is, naast alle initiatieven rondom extra handen voor de zorg, de continuering nu geldende lockdown zo belangrijk. Want de enige echte oplossing voor de druk op zorgverleners is het terugdringen van het aantal besmettingen. Dit is ook de reden dat een aantal groepen zorgverleners prioriteit krijgen bij de vaccinatiestrategie. Daarnaast is gratis laagdrempelige mentale ondersteuning beschikbaar voor het zorgpersoneel en voor zwaardere mentale zorgvragen is het contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals (ARQ-IVP) opgericht. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen trainingen volgen van de Nationale Zorgklas om nog beter inzetbaar te zijn. Zo wordt alles op alles gezet om organisaties in nood te helpen en zorgprofessionals zoveel mogelijk te ondersteunen.

Minister Hugo de Jonge: ‘De bestrijding van het virus zal de komende tijd nog veel van ons vragen. Het wordt steeds moeilijker om vol te houden en dat is ook begrijpelijk. Toch zullen we moeten doorzetten en is het belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden. Alleen samen houden we dit vol. Maatregelen in combinatie met vaccineren en intensiever testen vormen samen de weg uit deze crisis. We zijn er zeker nog niet. Maar er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel.’

Meer weten