Kamerbrief over besteding extra middelen verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 26 juni 2018
Laatst gewijzigd op: 26 juni 2018

In zijn brief geeft De Jonge aan verheugd te zijn over de gerealiseerde afspraken met ZN en ActiZ over het kwaliteitsbudget. Dit houdt volgens de minister in dat beide partijen als enerzijds de vertegenwoordigers van de zorgaanbieders en anderzijds als de vertegenwoordigers van de zorgkantoren, eraan hechten om in goede samenwerking de kwaliteit van de verpleeghuiszorg, ook via de Wlz-zorginkoop, invulling te geven. Door afspraken in het aanvullend Wlz-zorginkoopkader kunnen zorgkantoren beter sturen op de ontwikkeling van goede zorg en voldoende tijd en aandacht voor verpleeghuisbewoners. Dat zijn de doelstellingen van het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’.

Inkoop gericht op kwaliteit

Citaat uit de Kamerbrief: “Het kabinet heeft voor de implementatie van het kwaliteitskader in 2019 een bedrag van 600 mln euro beschikbaar gesteld in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgaanbieder. ActiZ en ZN hebben met mij afspraken gemaakt over hoe het kwaliteitsbudget beschikbaar wordt gesteld. De afspraken leiden ertoe dat de inkoop inhoudelijker wordt, gericht op kwaliteit. De zorgaanbieders stellen een kwaliteitsplan op zoals omschreven in het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en uitgewerkt in mijn Programmaplan ‘Thuis in het verpleeghuis’, voorzien van een meerjarenbegroting. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder sluiten op basis hiervan een overeenkomst met afspraken over extra aan te nemen personeel en investeringen in kwaliteit, inclusief afspraken over verrekening of terugvordering indien de middelen niet overeenkomstig worden besteed. Tevens zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de ingediende plannen en de realisatie daarvan op basis van een begrotings- en verantwoordingsmodel. Door de toename van extra personeel te volgen kan ik uw Kamer op gezette tijden informeren.”

In zijn brief gaat De Jonge verder in op de specifieke verdeling van de € 2,1 miljard die extra structureel beschikbaar is voor de implementatie van het kwaliteitskader. De minister licht de modelovereenkomst toe waarin de afspraken over de besteding van extra middelen tussen zorgaanbieder en zorgkantoor worden vastgelegd. De basis voor deze afspraken vormen het kwaliteitsplan en de meerjarenbegroting. Ook daaraan worden concrete eissen gesteld.

Meer weten