Kamerbrief: 10 geleerde lessen coronamaatregelen verpleeghuizen

Geplaatst op: 16 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2020

In zijn kamerbrief van donderdag 16 juli 2020 geeft minister Hugo de Jonge een overzicht van geleerde lessen op 10 onderwerpen rondom de coronamaatregelen en het beleid binnen verpleeghuizen. De lessen zijn opgesteld samen met onafhankelijke experts (ouderengeneeskunde en hygiëneveiligheid), cliëntenorganisaties, beroepsorganisaties en brancheorganisaties en zijn erop gericht om een tweede besmettingsgolf te voorkomen dan wel voorbereid te zijn als deze zich onverhoopt voordoet. Hiermee geeft de minister uitvoering aan de motie-Marijnissen/Bergkamp die op 9 juni in de Tweede Kamer werd aangenomen.

‘Met de huidige ervaringen, inzichten en capaciteit staan we er nu veel beter voor dan in maart het geval was’, schrijft minister Hugo de Jonge in zijn brief.

10 geleerde lessen

De 10 lessen die in samenspraak met verschillende partijen uit de verpleeghuissector opgesteld zijn betreffen onderwerpen als: de basis(veiligheid) op orde in alle verpleeghuizen, ondersteuning voor verpleeghuizen, voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, sneller en gerichter testen, voldoende (opschaalbare) capaciteit voor coronapatiënten, aandacht voor een goede landelijke en regionale positionering van de verpleeghuiszorg en signalering, analyse en interventie.

De Jonge: ‘Het coronadashboard van de rijksoverheid is een belangrijk instrument voor de controlestrategie om maximaal zicht op en inzicht te houden in de verspreiding van het coronavirus. Dit gaat samen met een actief en gericht testbeleid met daarbij behorende adviezen en een uitgebreide capaciteit voor bron- en contactonderzoek.’

Gerichte maatregelen – bij voorkeur lokaal of regionaal

De Jonge vervolgt: ‘Hiermee kunnen lokale oplevingen vroegtijdig gesignaleerd worden en kunnen gerichte maatregelen getroffen worden, bij voorkeur op lokaal en regionaal niveau en als dat nodig is ook op nationaal niveau. Dat maakt dat bij een opleving van het virus in de komende periode het slechts in het uiterste geval nodig zou kunnen zijn om de verpleeghuizen in heel Nederland te sluiten voor bezoek. Alle inzet is erop gericht het opnieuw inzetten van deze maatregel maximaal te voorkomen.’

In een interview op NRC.nl met minister De Jonge naar aanleiding van de 10 geleerde lessen, zei De Jonge over het instellen van de bezoekregeling:

‘Als je kijkt hoeveel verdriet die maatregel heeft veroorzaakt, dan wil je nooit meer terug naar zo’n situatie.’

Lees ook hoe Joop Stam (77) wiens vrouw Lots (79) – die Alzheimer heeft – in zorglocatie De Schutse van Amsta verblijft, terugkijkt op de afgelopen periode in Portret: Joop Stam (77) kan weer op bezoek bij zijn vrouw Lots (79)

Bron: rijksoverheid.nl

Meer weten