Aanvullend advies bezoekregeling verpleeghuizen vanwege Engelse variant coronavirus

Geplaatst op: 9 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022

In verband met de snelle verspreiding van de Engelse variant van het coronavirus is er een aanvullend advies gekomen op de handreiking bezoek en sociaal contact. Dit advies beschrijft een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de bezoek-bubble), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner. Dit advies publiceerde minister De Jonge samen met zijn kamerbrief over de stand van zaken COVID-19 (februari 2021).

Met dit advies wordt het bezoek voor de bewoner niet te veel beperkt en is het risico op insleep van corona beperkt. Een strakke triage voor de bezoekers, ruimere bezoektijden waardoor spreiding van bezoekers bewerkstelligd wordt, een medisch mondneusmasker en goede handhygiëne zijn daarbij essentieel. Voor vrijwilligers kan eenzelfde beleid, maar dan per unit/afdeling gevolgd worden.

Het advies is net als de handreiking richtinggevend. Er kan dus worden afgeweken van de afspraak van 2-3 vaste bezoekers, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Zodra de omstandigheden beter worden, biedt de handreiking alle ruimte om de maatregelen op gebied van bezoek te verruimen.

Vaccinaties in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

In zijn kamerbrief gaat De Jonge ook in op het verloop van de vaccinatiestrategie. Op 18 januari is gestart met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en bewoners van instellingen voor gehandicaptenzorg, met het vaccin van BioNTech/Pfizer.

Minister De Jonge: ‘In de instellingen hebben inmiddels ruim 140.000 mensen hun eerste vaccinatie gekregen. Ik ben blij met het harde werk van alle betrokkenen.’

Op 25 januari is ook een start gemaakt met het vaccineren van de cliënten die in een (meestal kleinschalige) instelling wonen en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Omdat de scheidslijn tussen deze twee routes niet altijd heel scherp is, heeft het RIVM de uitvoerende partijen het volgende laten weten:

‘In een instelling waar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de specialist ouderengeneeskunde kunnen ook de bewoners die onder de verantwoordelijkheid van de huisarts vallen gelijktijdig worden “meegeprikt” en dat gebeurt ook al geregeld. Dat geldt zeker ook voor de omgekeerde situatie waar huisartsen de primaire verantwoordelijkheid hebben en waarbij de uitvoering via de huisartsenposten nu op gang komt. In beide gevallen is het ook mogelijk dat bewoners van (kleinschalige) verpleeghuizen die geen Wlz- indicatie hebben in dezelfde ronde als hun medebewoners met een Wlz-indicatie gevaccineerd worden.’

Meer weten