Kabinet vraagt aandacht voor dementie

‘Heb oog voor elkaar, heb oog voor dementie’. Met die boodschap vraagt het kabinet samen met mensen die zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving aandacht voor dementie. De videoboodschap ‘Heb oog voor dementie’ wordt deze week, de week van dementie, wijd verspreid.

‘Heb oog voor elkaar, heb oog voor dementie’. Met die boodschap vraagt het kabinet samen met mensen die zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving aandacht voor dementie. . Bekijk de video op Youtube.

Weten wat dementie is

Vice-premier Lodewijk Asscher (SZW), minister Edith Schippers (VWS) en minister Jet Bussemaker (OCW) zijn samen met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) te zien in de video. Hun boodschap: ‘Mensen met dementie leven langer in ons midden. We komen ze tegen. Jij ook. Op straat, in de bus, bij de bakker. Herkennen we hen? Weten we wat dementie is?’

Van Rijn: ‘Dementie zal de komende jaren een steeds grotere rol in ons dagelijks leven spelen. Deze video is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over dementie. Meer begrip voor dementerenden kan leiden tot betere zorg. Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moeten we de ziekte zo dragelijk mogelijk maken voor patiënt, familie en mantelzorger’.

Miljoen mensen bijspijkeren over dementie

Van Rijn kondigde al eerder aan dat de komende 5 jaar een miljoen Nederlanders worden bijgespijkerd over dementie. De bewindspersoon wil het besef en het begrip van de samenleving voor dementie vergroten. Daarnaast investeert het kabinet tot 2017 32,5 miljoen euro in het Deltaplan Dementie, dat voorziet in wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke hersenaandoening.

Dementie in Nederland

Mensen leven gemiddeld 8 jaar met dementie: 6 jaar thuis en 2 jaar in een zorginstelling. In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt in 2050 tot minimaal 400.000, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe.

Hervorming langdurige zorg

Het vergroten van kennis en besef van dementie is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren.

Bron: Rijksoverheid


Geplaatst op: 22 september 2015
Laatst gewijzigd op: 29 september 2015