Kabinet investeert fors in verpleeghuiszorg

Het kabinet investeert fors in het verder verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse verpleeghuizen. In 2016 is daar een bedrag van 140 miljoen euro voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro. Daarbovenop wordt een geplande bezuiniging binnen de Wet langdurige zorg van 45 miljoen in 2016 geschrapt. Alle nieuwe plannen bouwen voort op het ‘Waardigheid en Trots’ plan dat staatssecretaris Martin van Rijn in het voorjaar van 2015 lanceerde voor de kwaliteitsverbetering van verpleeghuizen.

Aandacht voor opleiding en bijscholing

Bewoners van verpleeghuizen, hun naasten en alle medewerkers gaan de effecten van deze extra investering in kwaliteit merken in de praktijk van alledag. Het leeuwendeel van het extra geld gaat naar opleiding en bijscholing van medewerkers, zodat hun kennis beter aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van cliënten. En medewerkers met trots het vak kunnen uitoefenen waarvoor ze hebben gekozen.

Daarnaast wordt de dagbesteding flink uitgebreid, met gemiddeld een uur per dag, waarbij wordt geluisterd naar de wensen van bewoners zelf. De één zal de voorkeur hebben om extra te bewegen, de ander zal liever muziek luisteren. Verder worden cliëntenraden versterkt en wordt het toezicht intensiever en meer gericht op kwaliteit door de ogen van de cliënt.

Zorg beter organiseren

Samen met patiënten, cliënten en professionals, heeft het ministerie van VWS de afgelopen jaren hard gewerkt om de verbeteringen in de zorg voor elkaar te krijgen. De wetten in de langdurige zorg, ondersteuning en jeugdhulp zijn veranderd en taken opnieuw verdeeld. Dit biedt veel kansen om de zorg beter te organiseren voor mensen thuis. De veranderingen vinden op veel plekken al plaats, maar gaan niet vanzelf: er is blijvende aandacht nodig om de ingezette beweging in goede banen te leiden.

Cliënt centraal

In 2016 willen Schippers en Van Rijn dat mensen verbeteringen in de zorg echt gaan merken. Dat de zorg aansluit op hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat zij begrijpelijke informatie over kwaliteit makkelijk kunnen vinden. Dat keuzes mét in plaats van vóór cliënten worden gemaakt. Dat ze zich gehoord voelen als ze een klacht hebben over de zorg. Dat verwanten, mantelzorgers en vrijwilligers zich gezien weten.

Compliment aan zorgprofessionals, gemeenten en zorgverzekeraars

De veranderingen in de zorg moeten zorgvuldig worden uitgevoerd. Ze moeten bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit van zorg en deze niet in de weg staan. De bewindspersonen van VWS zijn zich ervan bewust dat de veranderingen tijd kosten en de nodige onzekerheid met zich mee brengen. Daarom willen zij een groot compliment geven aan de duizenden zorgprofessionals, de gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren die hard hebben gewerkt om goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan de mensen die het nodig hebben.

Bron: Rijksoverheid

Meer weten


Geplaatst op: 16 september 2015
Laatst gewijzigd op: 22 september 2015