Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Jongeren in gesprek over personeelstekort ouderenzorg

Hoe werf je jongeren om te gaan werken in de ouderenzorg? En hoe behoud je ze vervolgens? Daarover discussieerden ruim twintig jongeren tijdens een lunchdialoog in juni, georganiseerd door de SER en het CAOP.

Creatieve oplossingen

Het aantal 80-plussers stijgt en daarmee de complexere zorgvraag. Tegelijkertijd worden de medewerkers in de ouderenzorg ouder, zijn er nu al moeilijk vervulbare vacatures en is de instroom in de opleidingen te laag. De oplossingen tijdens de discussie waren creatief: van de inzet van Enzo Knol om de beeldvorming over de ouderenzorg te verbeteren tot het uitrollen van de rode loper wanneer iemand ervoor kiest om te gaan werken in de ouderenzorg. Er werden oplossingen genoemd op het gebied van verbinding tussen branches, maar ook tussen onderwijs en praktijk. Verbeteren van arbeidsvoorwaarden, meer eigen regie en minder werkdruk werden ook genoemd als oplossingen. De ideeën worden onder andere meegenomen in de Arbeidsmarktagenda Zorg voor ouderen waarin breder in het zorgdomein wordt gekeken naar dit vraagstuk.

Andere manier van werken

‘We kijken momenteel anders naar ziekte en gezondheid’, aldus voorzitter SER Mariëtte Hamer in haar welkomstwoord. ‘We gaan meer uit van kunnen functioneren in plaats van ziek zijn. We kijken naar veerkracht: wat kunnen mensen nog? Eigen regie is belangrijk. Deze andere kijk heeft grote gevolgen voor het aanbod van werk, de manier waarop je werkt en de benodigde kennis en vaardigheden.’

Complexere zorgvraag

‘Hoezo zijn er geen doorgroeimogelijkheden wanneer je verpleegkundige bent?’ vraagt Petrie Roodbol, hoogleraar verplegingswetenschap UMCG en gestart als verpleegkundige. Om vervolgens in te gaan op de toename van de complexe zorgvraag. ‘Ziekte komt met de jaren. Naarmate je ouder wordt, neemt de kans op één of meerdere chronische ziektes toe. Meisjes die nu geboren worden, hebben grote kans dat zij honderd jaar worden. Maar de periode dat je ziekt bent, is nog niet opgeschoven.’ Voor de problemen op de arbeidsmarkt in de zorgsector gaf Roodbol verschillende oplossingsrichtingen, zoals preventie, eigen regie, kijk naar de mens als geheel en de inzet van technologie.

Meer weten

 


Geplaatst op: 25 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 22 september 2017