Intentieverklaring voor gezamenlijke aanpak Groningse arbeidsmarkt

Geplaatst op: 31 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 19 oktober 2020

Hoe blijft de ouderenzorg ook in de toekomst voldoen aan de zorgvraag van individuele Groningers? Het antwoord op die vraag is een gezamenlijke aanpak door zorgaanbieders, overheid en Menzis Zorgkantoor rondom de arbeidsmarkt Groningen. En dat is nodig, want de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare ouderenzorg in Groningen staat onder druk.

Arbeidsmarkt Groningen

Groningen kent een sterke vergrijzing en bevolkingskrimp. Daarnaast scoort de provincie op werkloosheid, inkomen, opleidingsniveau en gezondheid slechter dan het landelijke gemiddelde. Ook de immateriële gevolgen van de aardbevingsproblematiek zijn hier voelbaar.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de zorg. Niet alleen op het aantal mensen dat zorg nodig heeft maar ook op het aantal mensen -de zorgmedewerkers- die de zorg bieden. Daarom werken 7 Groningse zorgaanbieders, de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het zorgkantoor Menzis samen aan een toekomstbestendige ouderenzorg in de provincie Groningen.

Daar zijn maatregelen voor nodig. Op vrijdag 10 maart tekenden de partijen hiervoor een intentieverklaring. Bekijk hieronder de videoboodschap van Martin van Rijn over de ondertekening van de intentieverklaring arbeidsmarktanalyse Groningen.

Aanpak vanuit zorgbehoefte Groningers

Die verklaring zet de ontwikkelingen en uitdagingen om van een gezamenlijke opgave naar een gezamenlijke aanpak. Uitgangspunt daarbij is het menselijke perspectief, niet de wettelijke stelsels.

Jan Megens, Menzis Zorgkantoor
“Wat heeft iemand met zorgbehoefte nodig om een kwalitatief goed leven te leiden? Het gaat erom dat het zorgaanbod aansluit bij de individuele zorgvraag. Het belang van de cliënt gaat vóór het belang van de individuele zorgorganisaties.”

Start samenwerking

De samenwerkende zorgorganisaties kijken onder andere naar wat het beste past bij elke (sub)regio van Groningen. En naar wat dit vraagt van locaties en medewerkers. En de manier waarop de organisaties zorg willen bieden en de kwaliteit die nagestreefd wordt.

Ook wordt gezocht naar nieuwe samenwerkingspartners en –verbanden, zowel binnen als buiten de zorgbranche. In Groningen lopen al diverse samenwerkingsverbanden, die de zeven zorgorganisaties optimaal willen benutten om het zorgproces verder te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Meer weten