Inspectie laat termijnen los vanwege corona

Geplaatst op: 6 april 2020
Laatst gewijzigd op: 7 april 2020

Vanwege de druk(te) in de zorg door het coronavirus laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijk de termijnen los, die zij voor verpleeghuizen en andere zorgaanbieders hanteert in het kader van toezicht. Het gaat dan om de termijn waarbinnen een verpleeghuis of andere zorgaanbieder kan of moet reageren op een vraag, een opmerking of een eis van de Inspectie.

Enkele voorbeelden:

  • Als de Inspectie is langs geweest bij een verpleeghuis en een concept-rapport heeft opgesteld van de bevindingen, waar het verpleeghuis op moet reageren.
  • Als een verpleeghuis een calamiteit moet melden en daarover binnen een bepaalde termijn een onderzoekrapportage moet aanleveren bij de Inspectie.
  • Als een inspecteur maatregelen heeft opgesteld en het verpleeghuis moet een ‘resultaatsverslag’ maken waarin verbeteringen van de zorg staan.
  • Als de Inspectie een rapport wil publiceren waar het verpleeghuis voor een bepaalde termijn op kan reageren voordat het gepubliceerd wordt.

In al deze gevallen wordt uitstel verleend. Ook zullen er voorlopig geen boetes worden gegeven.

Korrie Louwes, hoofdinspecteur maatschappelijke zorg en jeugd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ): ‘Iedereen in de zorg en de jeugdhulp heeft z’n handen nu vol aan het coronavirus. Als inspectie willen we waar nodig ondersteunen. Wie vragen heeft of met ons wil overleggen, kan terecht bij ons meldpunt. In geval van spoed ook in het weekend. Ook onderhouden we telefonisch onze contacten met heel veel instellingen. We vragen hoe het gaat, of er knelpunten zijn. Met fysieke, reguliere inspectiebezoeken zijn we nu heel terughoudend. En als we toch ergens langs moeten, melden we dat als het even kan een dag van tevoren. Dan kunnen we overleggen of er grote bezwaren zijn, of dat we ons bezoek op een andere manier moeten vormgeven. Want wat we niet willen, is instellingen onnodig belasten in een tijd dat iedereen al zo enorm druk is. Waar de zorgen voor de eigen veiligheid en van patiënten en cliënten groot zijn. En waar iedereen met grote inzet en professionaliteit zich een slag in de rondte werkt.’

Automatisch uitstel

Het uitstel van de normale termijnen voor wettelijk verplichte meldingen van verpleeghuizen of voor de reactietijd op verzoeken van de Inspectie wordt automatisch verleend, het is dus niet nodig dat verpleeghuizen dit uitstel zelf aanvragen. Mocht de Inspectie vanwege grote risico’s voor de zorg toch een snellere reactie willen, dan krijgt de betreffende zorgorganisatie dit zelf van de Inspectie te horen.

Inspectiebezoeken

Ook is de Inspectie in deze tijd terughoudend bij het afleggen van inspectiebezoeken aan verpleeghuizen. Tegelijkertijd moet de inspectie wel zicht houden op de continuïteit en de veiligheid van de zorg. Ook moet de inspectie kunnen optreden als er grote risico’s zijn voor de bewoners en zorgverleners. De Inspectie kondigt een dergelijk noodzakelijk bezoek een dag van tevoren aan (als dat mogelijk is). Het verpleeghuis kan dan aangeven dat het bezoek door het coronavirus echt niet uitkomt of anders vorm moet krijgen.

Bron: www.igj.nl

Meer weten