Informatiebijeenkomsten Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 24 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019

Er is sinds kort een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Wat betekent dit Kwaliteitskader voor de sector, de zorgorganisaties en de betrokken partijen? Hoe kan de sector recht doen aan de opdracht om te leren en verder te ontwikkelen? Om hier duidelijkheid over te geven organiseerden Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots in april en mei 2017 15 informatiebijeenkomsten.

Webinar
Op 18 mei 2017 was er een webinar en een twitterspreekuur over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met Jan Kremer. Kijk het webinar  terug en lees de vragen en antwoorden van het Twitterspreekuur.

15 informatiebijeenkomsten

Tijdens 15 informatiebijeenkomsten, die plaats vonden door heel Nederland, hebben experts vanuit Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS informatie gegeven over de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tevens was de IGZ aanwezig om een toelichting te geven op de wijze waarop de inspectie toezicht houdt in de ontwikkel- en implementatiefase van het Kwaliteitskader. Er was gelegenheid om in gesprek te gaan over thema’s. Ook lieten zorgverleners en zorgorganisaties aan elkaar zien op welke wijze zij met het Kwaliteitskader aan de slag gaan. De meest gestelde vragen over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn opgenomen in een Vraag en antwoord-overzicht op deze website.

Voor en van mensen

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt het wettelijk kader voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het Kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder zorgverleners en zorgorganisaties.

Datum, tijd, locatie

Lees de verslagen en uitgewerkte praktijkvoorbeelden van de bijeenkomsten: