Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Toezicht IGZ verbetert medicatieveiligheid verpleeghuis

De medicatieveiligheid in de verpleeghuizen is sterk verbeterd en de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit komt door extra aandacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), blijkt uit onderzoek van BMC Health Services Research.

Verbeteringen verpleeghuizen

De verpleeghuizen zelf hebben na bezoeken van de inspectie diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo hebben veel zorgaanbieders geïnvesteerd in de scholing van medewerkers in medicatieveiligheid en hebben dubbele checks geïntroduceerd voor de distributie en toediening van medicijnen, in gevallen waarbij dit niet gebeurde door een geautomatiseerd systeem. Verder hebben zorgaanbieders afspraken gemaakt met apotheken over geautomatiseerde systemen en elektronisch voorschrijven. Ook is er meer bewustzijn onder medewerkers dat het rapporteren van medicatiefouten niet gaat over schuld, maar over het verbeteren van zorgprocessen.

Onderzoek medicatieveiligheid

Vanaf 2009 besloot de IGZ medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg extra aandacht te geven. De gemelde medicatiefouten stegen in de periode 2009-2010 en de medicatieveiligheid liet op veel plaatsen te wensen over. In 2011 bleek dat op veel plaatsen het risico aanzienlijk was verminderd. Uit vervolgonderzoek aan de hand van de IGZ-rapporten en interviews met verantwoordelijken voor medicatieveiligheid in tien verpleeghuizen, bleek dat de toename van medicatiefouten kwam door een grotere meldingsbereidheid van medicatiefouten. Dit wijst mogelijk juist op een hogere medicatieveiligheid, aldus de onderzoekers.

Bron: Zorgvisie.nl, BMC Health Services Research

Meer weten


Geplaatst op: 8 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 14 augustus 2017