IGZ-rapport: Verpleegzorg bij 150 bezochte instellingen verbeterd sinds 2014

Geplaatst op: 12 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 6 november 2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het afgelopen half jaar 150 verpleegzorginstellingen extra geïnspecteerd. Zij blijken grotendeels te voldoen aan de normen voor veilige zorg. Vooral op het gebied van deskundigheid en inzetbaarheid van personeel ziet de IGZ verbetering.

De inspectie merkt op dat de betrokkenheid en aandacht van medewerkers voor cliënten groot is. Punten voor verdere verbetering zijn de scholing van medewerkers, toezicht op medicatieveiligheid, het cliëntdossier en de afstemming van de verschillende onderdelen van het zorgplan.

Meer persoonlijke aandacht en zorg

In 2014 publiceerde de IGZ het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam‘. Daaruit bleek dat een deel van de verpleegzorginstellingen onvoldoende in staat was om de zorg voor kwetsbare bewoners op een goed niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren. De IGZ hield daarom het afgelopen half jaar toezicht op deze 150 instellingen.

Bij 71 procent van deze instellingen heeft de inspectie in de afgelopen twee jaar al veel meer toezicht gehouden. De zorg in de getoetste instellingen is verbeterd. Zo is er meer aandacht voor de cliënt. Waar ruim twee jaar geleden meer dan de helft van alle instellingen het personeel onvoldoende had afgestemd op de indicatie en zorgbehoefte van de cliënt, bereikt nu 67 procent van de 150 bezochte instellingen dit wel.

Toezicht op eigen verbeterkracht

De komende jaren gaat de inspectie haar toezicht meer richten op de eigen verbeterkracht van zorginstellingen, met een grote rol voor de bestuurders. Ook gaat de IGZ verder met de ontwikkeling van toezichtmethoden vanuit de cliënt zelf: kijken door de ogen van de cliënt naar de kwaliteit van leven.

Meer weten