IGJ neemt openstelling verpleeghuizen voor bezoek mee in toezicht

Geplaatst op: 2 juli 2020
Laatst gewijzigd op: 2 juli 2020

Op 24 juni 2020 deed minister Hugo de Jonge een oproep aan alle verpleeghuizen die langer dan twee weken ‘coronavrij’ zijn, om hun deuren weer te openen voor bezoek. De Jonge: ‘Dit is het moment voor alle verpleeghuizen om de ruimte te benutten die er is, om elkaar weer te ontmoeten.’ De afwegingen die zorgaanbieders hierin moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepeling van de corona maatregelen meenemen in haar toezicht.

Recht op bezoek

Zorgaanbieders moeten cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De Jonge: ‘Mensen hebben recht op bezoek en om te bezoeken.’ De handreiking bezoekbeleid verpleeghuizen biedt zorgorganisaties handvatten om dit op een juiste manier te organiseren. De randvoorwaarden uit de handreiking gelden voor die verpleeghuizen die nog niet volledig open zijn voor bezoek vanwege (recente) coronabesmetting.

Het verpleeghuis weegt de verschillende risico’s en maakt op basis hiervan  een inhoudelijk plan. Dit biedt het verpleeghuis de ruimte voor maatwerk op de betreffende locatie.

Toezicht openstelling verpleeghuizen

De IGJ houdt toezicht op goede, persoonsgerichte en veilige zorg. Dat toetst zij in de praktijk. Dat geldt ook voor de wijze waarop de IGJ kijkt naar de manier waarop zorginstellingen omgaan met het mogelijk maken van bezoek en de alternatieven die daarvoor inmiddels zijn ontwikkeld.

De IGJ houdt richtinggevend, stimulerend toezicht op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen. Tegelijk grijpt de IGJ in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt. Bijvoorbeeld onnodig beperkingen stellen aan naar buiten mogen gaan of rond mogen lopen binnen de zorginstelling of het onnodig beperkingen stellen aan bezoek.

Zorgvuldig en in samenspraak afwegen en vastleggen

Voor de IGJ staat voorop dat de zorgaanbieder in elke situatie een zorgvuldige afweging maakt, in samenspraak met betrokkenen, en dit vastlegt. En dat de zorgaanbieder ook daar waar sprake is van een uitbraak die aanleiding geeft voor beperkingen cliënten en hun naasten voldoende alternatieven aanbiedt voor bezoek.

De verpleeghuissector blijft waakzaam en bereidt zich voor op een eventuele nieuwe golf van besmettingen. En voor een aantal verpleeghuizen geldt dat er nu ook nog besmettingen zijn. Diezelfde waakzaamheid geldt ook voor de IGJ.

Bron: IGJ

Meer weten

Ondersteuning nodig om openstelling van jouw locatie voor bezoek te realiseren? Bekijk de mogelijkheden en vraag corona-ondersteuning aan via Waardigheid en trots op locatie