Hygiënecode voedingsverzorging woonvormen: geleerde lessen van de werkvloer

Geplaatst op: 2 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2022

De in 2016 aangepaste hygienecode voor de voedingsverzorging in woonvormen borgt de voedselveiligheid door bewust met eten en drinken om te gaan, maar dan met minder registraties. De themagroep Voedselveiligheid – HACCP van Waardigheid en trots organiseerde in 2017 een serie masterclasses door heel Nederland om medewerkers te leren hoe ze op een verantwoorde wijze, op basis van de Hygiënecode voor woonvormen, dagelijks veilig eten en drinken aanbieden aan bewoners. Terugblikkend met de deelnemers aan de masterclasses komen ervaringen van de werkvloer naar boven.

Aangepaste code

Omdat professionals bij de vorige editie van de Hygiënecode aangaven te grote registratiedruk te ervaren is in de aangepaste Hygiënecode de definitie van een woonvorm verruimd, staat er duidelijker in dat er geen registratieplicht is in woonvormen en dat de nadruk ligt op bewustwording en training van de zorgprofessional, de vrijwilliger en naaste. De reacties op de code van professionals die dagelijks met voeding bezig zijn in de woonvormen, lopen uiteen van:

‘De code geeft ruimte voor kleinschaligheid’
‘Blij dat het meer op gezond verstand is gebaseerd dan voorheen’
‘Ik mis duidelijkheid over registreren en over wat wel en niet mag om de voedselveiligheid te borgen. Je hebt wel met een kwetsbare doelgroep te maken’

Administratie niet belastend

Op de vraag hoe veel tijd de gastvrouwen, verzorgenden IG, voedingsassistenten en facilitair medewerkers (en andere deelnemers aan de masterclasses) per dag bezig zijn met administratieve taken gaan de meeste handen omhoog bij minder dan 10 minuten. Een meerderheid geeft aan dit niet of nauwelijks belastend te vinden ten aanzien van hun zorgtaken.

Als we het gesprek aan gaan over wat ze dan nu niet meer doen worden het stickeren, aftekenen van dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden en temperaturen van de koelkast het meest genoemd.

Opvallend is wel dat een aantal deelnemers aangeeft bewust door te gaan met stickeren vanuit de behoefte om controle te behouden, maar bijvoorbeeld geen datumstickers meer plakt op voeding waar de datum al op staat. Dat geeft in ieder geval aan dat er bewuste keuzes gemaakt worden.

Meer weten