Hugo de Jonge: Organisaties en zorgkantoren – benut opbrengsten Ruimte voor verpleeghuizen

Minister Hugo de Jonge (Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport), stuurde gisteren een brief naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de besteding van de eerste investeringen (van € 435 miljoen) in de kwaliteit van de verpleeghuizen. Ook gaat de minister in zijn brief in op de opbrengsten van het programma Ruimte voor verpleeghuizen.

Ruimte voor verpleeghuizen

In 2015 zijn de verpleeghuizen in Nederland opgeroepen om voorstellen in te zenden, indien zij op een onderwerp best practice willen worden in het programma Ruimte voor verpleeghuizen. Hieraan hebben ruim 750 locaties verspreid over ruim 150 zorgaanbieders meegedaan. Vrijwel al deze zorgaanbieders zijn inmiddels gereed.

Begin 2018 hebben tien afsluitende bijeenkomsten plaatsgevonden waarin de zorgaanbieders hun ervaringen en kennis hebben gedeeld. De ervaringen van de deelnemende zorgaanbieders zijn bovendien weergegeven in publicaties die op de www.waardigheidentrots.nl staan. Hugo de Jonge: ‘Het gaat om belangrijke onderwerpen voor de kwaliteit van de zorg, zoals het betrekken van de naasten, omgang met voedingsrichtlijnen, persoonsgerichte zorg en het inzichtelijk maken en verantwoorden van kwaliteit. Alle andere zorgaanbieders kunnen deze publicaties gratis benutten. Uiteraard worden de voordelen die de zorgaanbieders hiermee realiseren aangewend voor betere zorg. Ook zorgkantoren kunnen deze publicaties gebruiken in hun (inkoop)gesprekken met de verpleeghuizen.’

Naast bovenstaande zaken gaat de minister in zijn brief ook in op het onderzoek van ActiZ over spoedzorg, op de motie Agema inzake de uitrol van best practices en de motie Bergkamp over social trials.
Tot slot stuurt de minister een rapportage mee van de academische werkplaats Zuid-Oost Limburg met een review van de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling. De minister stuurde de brief in het kader van het Algemeen Overleg over ouderenmishandeling, ouderenzorg en verpleeghuiszorg van 15 februari 2018.

Meer weten


Geplaatst op: 9 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 17 september 2018