Handboek voor indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg beschikbaar

Geplaatst op: 9 november 2018
Laatst gewijzigd op: 21 januari 2020

Verenso en V&VN hebben samen met professionals in de verpleeghuissector de nieuwe set indicatoren basisveiligheid opgesteld die gemeten dienen te worden in en over verslagjaar 2018. Deze compacte set indicatoren sluit aan op de visie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en is bedoeld om multidisciplinaire teams te helpen leren en verbeteren. Het handboek wat daarbij hoort is klaar en ondersteunt verpleeghuizen bij de meting.

De indicatoren basisveiligheid voor meetjaar 2018 gaan in op vier thema’s: decubituspreventie, medicatieveiligheid, advance care planning en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Bij de ontwikkeling stond voorop dat ze leren en verbeteren op de werkvloer mogelijk moeten maken, dat ze zo min mogelijk extra administratieve lasten mogen opleveren en dat ze zijn bruikbaar moeten zijn voor risico gestuurd toezicht door de Inspectie.

Handboek

De indicatoren basisveiligheid worden gemeten in november en december 2018. Door Verenso, V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl is een handboek opgesteld om professionals en zorgaanbieders bij de meting te ondersteunen.

Terugkoppeling aan professionals

De uitkomsten van de metingen zijn input voor het gesprek over kwaliteit in multidisciplinaire teams. Terugkoppeling naar de teams op afdelingsniveau vindt plaats binnen zes weken. Organisaties die meedoen aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen kunnen via hun dashboard de afdelingsinformatie direct ophalen. Via de portal van de zorgaanbieder is dit voor meetjaar 2018 niet mogelijk.

Veel verpleeghuizen hebben al een werkwijze voor teams om met informatie uit indicatoren en cliënttevredenheidsonderzoeken te leren en verbeteren. Lees goede voorbeelden op onze website.  Verenso en V&VN onderzoeken of aanvullend nog een tool nodig is om te ondersteunen bij de terugkoppeling van gegevens aan de teams.

Bron: V&VN

Meer weten