Google Glass: Voordelen voor zorgmedewerkers, mantelzorgers én cliënten

Geplaatst op: 13 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2021

Een verpleegkundige bij Argos Zorggroep kan tegenwoordig live een wondspecialist laten meekijken bij het behandelen van een wond en de voortgang van de wondgenezing bespreken, dankzij Google Glass.

Fabiënne van den Bosch is sinds november 2015 projectverpleegkundige Glazz, de projectnaam van Waardigheid en trots-aanbieder Argos voor de ontwikkeling van zorg met Google Glass. Ze begeleidt medewerkers en mantelzorgers bij het gebruik van de nieuwe technologie. Ook werft ze nieuwe cliënten en promoot ze de toepassing binnen de organisatie. En dat doet ze met verve: ‘Wij vinden dit toekomstbestendige zorg. Het is efficiënt en tijdbesparend. En we zien dat het werkt.’

Toepassingen

Google Glass heeft een hogeresolutiecamera en een microfoon, waarmee de drager helder beeld en geluid zendt naar de ‘meekijker’. Drager en meekijker horen en zien hetzelfde.

De verpleegkundige kan contact leggen met bijvoorbeeld een meekijkende specialist via de iPad wanneer extra expertise nodig is. Mantelzorgers kunnen ondersteund worden bij het verrichten van eenvoudige zorghandelingen zoals stomazorg. Een verpleegkundige op afstand kan meekijken bij het verzorgen van een wond. ‘Hij belt in en wij kunnen hem direct helpen. We zien precies wat hij doet.’

De zorgmedewerkers van Argos en mantelzorgers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de app die door 1Minuut Zorginnovatie gemaakt is. Op basis van gebruikservaringen worden voortdurend nog verbeteringen doorgevoerd in de software. De bril kent inmiddels een veilige applicatie Genzo en voldoet aan de privacywetgeving: de gegevens van de cliënt worden niet met anderen gedeeld en beelden worden niet opgeslagen.

Training

Medewerkers en mantelzorgers worden getraind om Google Glass te gebruiken. ‘Net zoals we ze trainen in wondzorg en stoma, oefenen we ook met Google Glass. En we kijken natuurlijk goed welke mantelzorgers hiervoor in aanmerking kunnen komen,’ zegt Van den Bosch.

Voordelen

De ervaringen zijn positief. De bril en applicatie zijn eenvoudig te bedienen. Cliënten vinden het fijn dat ze ‘minder gezichten’ hoeven te zien nu de specialist via hun vaste verpleegkundige kan meekijken. Een second opinion kan sneller en kost ook minder tijd waardoor er meteen gehandeld kan worden als dat nodig is.

Ook mantelzorgers zijn positief en zien veel voordelen voor de cliënt. Met instructies en tips of afstand voelen zij zich zekerder en worden zij en cliënten in staat gesteld meer in eigen regie te doen. Ook dat levert ‘minder gezichten’ op voor de cliënt.

Meer weten