Goed bestuur is succesfactor voor kwaliteit in verpleeghuizen

Uit het onderzoek ‘Van goed naar geweldig door leiderschap’ van accountantskantoor KPMG blijkt dat goed leiderschap een belangrijke succesfactor is voor kwaliteit in verpleeghuizen. Persoonlijk leiderschap, in alle lagen van de organisatie, helpt om kwaliteit te kunnen leveren. Het gaat om individuele verantwoordelijkheid en eigenaarschap op alle lagen.

Medewerkers die zichzelf de vraag stellen: doe ik de juiste dingen, en doe ik ze goed? Bestuurders en leidinggevenden die voorbeeldgedrag vertonnen. Maar ook dat toezichthouders de juiste, kritische vragen stellen, met als leidraad de kernwaarden van de organisatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besteedt in haar toezicht voortdurend aandacht aan een cultuur waarin ruimte is voor leren en verbeteren. Goed bestuur is van groot belang. Dit hebben wij in ons toezicht vertaald naar het ‘Kader goed bestuur’.

Waardigheid en trots-congresdagen 3 en 4 juli
Marijke Ploegman (senior manager KPMG) en Hinke Gijzel (manager KPMG) vertelden in de workshop tijdens de Waardigheid en trots-congresdagen over de resultaten van het onderzoek ‘Van goed naar geweldig door leiderschap’. Ploegman: “Investeren in goed leiderschap op alle lagen van de organisatie is belangrijk. Dit maakt het verschil van goed naar geweldig” . Lees het verslag: Onderzoek KPMG: ‘Leiders scheppen de voorwaarden voor kwaliteit’

Goed bestuur

Volgens de IGZ zijn bestuurders eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De meeste bestuurders anticiperen tijdig op veranderingen en nemen hun verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zien de IGZ en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorbeelden van zorgorganisaties die bestuurlijk in de problemen raken en/ of die het financieel niet redden. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van zorg.

De IGZ en NZa hebben allebei de ervaring dat een goed financieel beleid en goede zorg vaak samen op gaan. Het is effectief als externe toezichthouders elkaar informeren over relevante signalen. Daar waar dat nodig is kunnen zij gezamenlijk een strategie uitzetten voor het toezicht, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. In het gezamenlijk kader Goed Bestuur staat voor bestuurders duidelijk uitgelegd waar bij toezicht op bestuur de focus ligt en wat er van bestuurders en intern toezichthouders wordt verwacht.

Bron: IGZ

Meer weten


Geplaatst op: 15 augustus 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019