Gemeente Breda ondersteunt 9 zorginstellingen bij duurzamere bedrijfsvoering

Geplaatst op: 27 november 2015
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2020

Landelijk onderzoek wijst uit dat in verpleeg-en verzorgingshuizen 25% aan energie te besparen is. De Gemeente Breda gaat zorginstellingen in de stad daarom ondersteunen bij een duurzamere bedrijfsvoering. Niet alleen op het gebied van energiebesparing, maar ook bij het behalen van (milieu)winst op het gebied van duurzaam inkopen, efficiƫnter waterverbruik, het terugdringen van voedselverspilling, vervoer van medewerkers van en naar het werk en afvalverwerking.

Green Deal

Negen grote zorginstellingen in de stad sloten hiervoor een zogenoemde ‘Green Deal’ met de gemeente. Hierin staan afspraken over duurzame maatregelen, kennisdeling en de ondersteuning van de Gemeente Breda en het Milieuplatform om dit te realiseren. Met het ondertekenen van deze Green Deal nemen de zorginstellingen hun verantwoordelijkheid om een gerichte besparing te realiseren. Daarnaast gaan zij voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen.

Vijf van de betrokken zorginstellingen nemen ook deel aan het programma Waardigheid en trots: De Leystroom, Surplus, Stichting Elisabeth, deBreedonk en Thebe. Daarnaast doen Woonzorgcentrum Raffy, Stichting Woonzorgcentra Zuiderhout, het Amphia ziekenhuis Molengracht en Seniorenresidentie Ruitersbos mee. De Gemeente Breda en de omgevingsdienst organiseren bijeenkomsten waar de kennis wordt gedeeld met andere zorginstellingen en deskundigen.

Duurzaamheid meten

Het Milieu Platform Zorgsector heeft een handzaam instrument ontwikkeld, de Milieuthermometer Zorg. De zorginstellingen kunnen de verbeteringen zichtbaar maken met het verwerven van bronzen, zilveren of gouden niveau van de Milieuthermometer.

Meer weten