FAQ verpleeghuizen en het coronavirus

Het ministerie van VWS heeft een overzicht met veelgestelde vragen (FAQ) opgesteld als het gaat om de maatregelen rondom het coronavirus die betrekking hebben op verpleeghuizen en de zorg in kleinschalige woonvoorzieningen. Belangrijke onderwerpen in de veelgestelde vragen zijn: hoe zit het met de opname van nieuwe cliënten in het verpleeghuis? Welke maatregelen zijn van toepassing op kleinschalige woonvoorzieningen? Hoe zit het met gezamenlijke dagbestedingsactiviteiten?

Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij een verpleeghuis of in tijdelijke opname?    

 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit de van verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht. 
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. 
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn. 
 • In Noord-Brabant is een aantal locaties geopend waar ook mensen met een besmetting kunnen worden opgenomen. Ook in de rest van het land werken organisaties aan het inrichten van speciale locaties waar cliënten met besmetting opgenomen kunnen worden.

Wat zijn de consequenties van dit besluit voor kleinschalig wonen?    

 • Kleinschalige woonvoorzieningen zijn er in vele vormen. Mensen wonen er omdat ze kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. Het is van groot belang om ook deze mensen te beschermen door zo min mogelijk sociaal contact. 
 • We willen voorkomen dat mensen dicht bij elkaar komen. Als ouderen wonen in een complex met gemeenschappelijk ruimtes dan is bezoek ook niet meer mogelijk. 
 • Voor kleinschalige zorgorganisaties geldt daarmee hetzelfde als voor verpleeghuizen. Er is geen bezoek meer mogelijk of alleen in bijzonder gevallen. Dit om de kwetsbare ouderen te beschermen.

Wat zijn de consequenties van dit besluit voor de dagbesteding?    

 • Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – zijn al veel dagbestedingen gesloten. 
 • Wij begrijpen dat dit een pijnlijke maatregel is, omdat voor veel mensen hun dagactiviteit nu wegvalt. 
 • Zorgorganisaties zetten daarom in op zoveel mogelijke activiteiten zonder direct contact. Dit kan bijv. via contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Het helpt ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten. 
 • Het kan ook zo zijn zo dat specialisten ouderengeneeskunde bijv. niet meer in de wijk behandelen. Dit om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen. Dan zal in overleg met de huisarts en de wijkverpleging worden gekeken hoe de zorg overgenomen kan worden.

Welke maatschappelijke initiatieven en voorbeelden zijn er om het contact tussen bewoners en hun naasten op een creatieve manier te organiseren?     

 • Er zijn gelukkig heel veel mooie initiatieven. Op lokaal niveau zijn er heel veel mensen die hulp aanbieden. We zien een grote bereidheid van buren om bijv. boodschappen te doen voor een buurman of buurvrouw of die willen oppassen op de kinderen van mensen die in de zorg werken.
 • In Brabant en Limburg zijn veel fanfares die optreden voor bewoners. Maar er zijn ook veel kerken en moskeeën die ouderen bellen om een praatje te maken. 
 • We zien ook andere initiatieven van mensen die ouderen bellen. De ANBO-telefoonlijn is hier een heel mooi voorbeeld van.
 • Daarnaast is het mooi dat veel ex-zorgmedewerkers zich melden. Op platform Extrahandenvoordezorg.nl kunnen mensen zich melden die beschikbaar zijn. Organisaties kunnen zich daar melden als zij extra mensen nodig hebben.

Bron: Rijksoverheid.nl

Meer weten


Geplaatst op: 20 maart 2020
Laatst gewijzigd op: 20 maart 2020