Experiment regelarme instellingen in de praktijk

Geplaatst op: 7 juli 2015
Laatst gewijzigd op: 1 februari 2016

Mensen die in de zorg werken, willen in de eerste plaats zorg verlenen, geen formulieren invullen. Toch gaat te veel van hun tijd op aan administratieve handelingen en blijft er te weinig tijd over voor de cliënt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) helpt bij het terugdringen van de administratieve lasten in de langdurige zorg.

In het Experiment regelarme instellingen (ERAI) dat liep van 2011 tot 2014 hebben 25 organisaties het initiatief genomen om beter en praktischer te werken. In de publicaties ‘Van regels naar mensen – Experiment regelarme instellingen in de praktijk’ leest u over de praktijkvoorbeelden van de deelnemende organisaties. Over welke regels zij hebben afgeschaft en wat dat betekent voor medewerkers en cliënten.

Van regels naar mensen – deel 1

In deel 1 komen de praktijkverhalen van de volgende 8 zorgorganisaties aan bod:

 • Philadelphia: Werken aan houding en gedrag voordat je regels afschaft
 • IJsselheem: Kijk naar wat de cliënt nog wél kan
 • Allerzorg: Resultaatgerichte zorg leidt tot meer kwaliteit tegen minder geld
 • Vilente: Passende zorg, direct geleverd
 • Buurtzorg: Betere en goedkopere thuiszorg als je weet wat werkt en wat niet
 • Herbergier Thuis: Langer thuis wonen tegen lagere kosten
 • JP van de Bent stichting: Meer zelfreflectie door minder regels
 • De Hoven: Vergroot het welbevinden van bewoners en medewerkers

Download: Van regels naar mensen: Experiment regelarme instellingen in de praktijk – deel 1

Van regels naar mensen – deel 2

In deel 2 komen de praktijkverhalen van de volgende 8 zorgorganisaties aan bod:

 • Surplus: Van individueel indiceren naar wijkgericht arrangeren
 • Opella: Vertrouwen geven, winnen en behouden
 • Middin: Van controle naar vertrouwen
 • Cordaan: Optimale kwaliteit voor de cliënt door maximale eenvoud
 • KwadrantGroep: Indiceren kun je zelf
 • GGZ Friesland: SIP maakt onze mensen vrolijk
 • Icare: Loskomen van geprogrammeerd denken

Download: Van regels naar mensen: Experiment regelarme instellingen in de praktijk – deel 2

Van regels naar mensen – deel 3

In deel 3 komen de praktijkverhalen van de volgende 7 zorgorganisaties aan bod:

 • Abrona: Zorg voor ruimte en je krijgt ruimte voor zorg
 • ActiVite: een regelarm zorgarrangement voor de laatste fase
 • Prisma: bij ‘Zorgrijk – Regelarm’ staat het geluk van de bewoners centraal
 • Stichting Transmurale Zorg: baten en lasten binnen transferketen eerlijk verdelen
 • Vitras: Een weekbudget voor zorg én mantelzorg
 • Zorgboog: Innovatief terug in de tijd; de holistische zorgbenadering
 • Pantein: Appèl op het vakmanschap van de (wijk)verpleegkundigen

Download: Van regels naar mensen: Experiment regelarme instellingen in de praktijk – deel 3