Experiment ‘Leven zoals je wilt’: hoe volledig persoonsvolgende zorg gerealiseerd kan worden

Geplaatst op: 12 augustus 2016
Laatst gewijzigd op: 17 september 2019

De zorgkantoren Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis hebben in samenwerking met het ministerie van VWS het initiatief genomen tot het experiment ‘Leven zoals je wilt’. Het doel van dit experiment is om te leren hoe volledig persoonsvolgende zorg in de Wlz gerealiseerd kan worden. Met andere woorden: hoe kan het zorgaanbod worden afgestemd op hoe cliënten aangeven dat zij willen leven. Het experiment is onderdeel van het programma Waardigheid en Trots.

Kernelementen van het experiment

De kernelementen van het experiment zijn:

  1. Cliënten geven richting: het experiment begint met inzicht in hoe een cliënt wil leven en de wensen en behoeften die daaruit voortkomen.
  2. Aanbod volgt vraag: Een flexibel en divers aanbod buiten de huidige kaders is essentieel. Om dit te realiseren is samenwerking met zorgaanbieders een voorwaarde: gecontracteerde en niet gecontracteerde Wlz-aanbieders maar ook start-ups dragen gezamenlijk bij aan passende zorg en ondersteuning.
  3. Bekostiging volgt vraag: De vraag van de cliënt is de basis. Op basis van zijn wensen, behoeften en keuzes, volgt de bekostiging.

Inspiratiebijeenkomst

Voor dit experiment worden in de regio’s Amstelland / De Meerlanden, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek cliënten geselecteerd die verpleging en verzorging nodig hebben. Op dit moment werken vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgers en zorgaanbieders aan een plan van aanpak per regio zodat begin oktober gestart kan worden met de eerste cliënten. Op 25 augustus 2016 vindt in Amstelveen van 16.30 tot 20.30 uur een inspiratiebijeenkomst plaats van het experiment ‘Leven zoals je wilt’. We nodigen partijen uit om geïnspireerd te raken om het huidige aanbod en de systeemwereld los te laten en mee te werken aan het realiseren van volledig persoonsvolgende zorg.

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Marcel Kruger via m.kruger@vilans.nl.

Meer weten