Eindmeting impact corona op werkbelasting en ziekteverzuim verpleeghuismedewerkers

Geplaatst op: 12 november 2021
Laatst gewijzigd op: 12 november 2021

In de ouderenzorg ervaren medewerkers die zorgen voor coronapatiënten meer werkdruk, mentale belasting en emotionele belasting. Dit blijkt uit de vierde (en laatste) meting van de academische werkplaatsen ouderenzorg UNO-UMCG en UNC-ZH. Volgens de onderzoekers komt dit onder andere doordat medewerkers die zorgen voor coronapatiënten vaker moeilijke beslissingen moeten nemen en vaker in emotionele situaties terecht komen. Daarnaast blijkt dat zij ook minder mogelijkheden ervaren om invloed op hun werk uit te voeren, wat een belangrijke energiebron is om met een hoge werkbelasting om te gaan.

Voor het onderzoek is een enquête uitgezet tijdens vier meetmomenten tussen juni 2020 en augustus 2021. Deze is bij elk meetmoment door circa 1550 medewerkers ingevuld. Daarnaast zijn de ziekteverzuimcijfers van de deelnemende verpleeghuisorganisaties over de periode 2019-2021 geanalyseerd.

2021: langdurig hoog ziekteverzuim

Wat de onderzoekers kunnen concluderen: ‘Verpleeghuismedewerkers die voor bewoners met corona hebben gezorgd ervaren een hogere werkbelasting en meer mentale klachten. Het ziekteverzuim in 2020 loopt parallel aan de golven, met een dip in de zomer. Maar in 2021 zie je een langdurig hoog ziekteverzuim, ook in de zomer.’

Zorgmedewerkers noemen als negatieve gevolgen van corona vooral de verhoogde werkdruk: ‘veel zieke collega’s en veel extra taken’. Ook het werken met PBM werd als belastend ervaren: ‘het was erg warm en bewoners herkenden/hoorden ons niet door de maskers’.

Impact Corona op ervaren werkbelasting – meetmoment 4

  • Eén op de vier medewerkers (25%) die voor bewoners met corona zorgt ervaart depressieve klachten. Tegenover één op de vijf medewerkers (20%) zonder contact met besmette bewoners die deze klachten ervaart.
  • Eén op de drie medewerkers (30%) die voor bewoners met corona zorgt heeft last van burn-out klachten tegenover één op de vier medewerkers (24%) zonder contact met besmette bewoners.

Saamhorigheid

Er zijn echter ook positieve elementen van de impact gemeten. Zo blijkt dat corona ook gezorgd heeft voor het ervaren van een sterk saamhorigheidsgevoel. Iedereen werkte aan dezelfde prioriteit: corona. En daarnaast voelden medewerkers zich gesteund door collega’s en meldden zij dat er een verbeterde samenwerking was. Ook zijn er door de zorgorganisaties maatregelen genomen zoals het opzetten van psychosociale ondersteuning en het proactief aanbieden en faciliteren van gesprekken tussen medewerkers, bijvoorbeeld door middel van praatgroepen.

Meer weten