Dynamiek bij Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 3 april 2019
Laatst gewijzigd op: 4 augustus 2020

De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg blijft veranderen. Er komen steeds nieuwe uitdagingen en behoeften. Zo willen sommige organisaties de vernieuwing die gerealiseerd is bij één locatie ook invoeren bij andere locaties. Maar iedere locatie is uniek. Hoe pak je dat dan aan? De organisaties binnen de beweging helpen elkaar daarbij. Deze behoefte aan ondersteuning en uitwisseling van kennis blijft. Voor professionals, bestuurders, middenmanagement én cliëntenraden.

In het katern van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg van maart lees je de bespiegelingen van Marie-Antoinette Bäckes (coördinator van de beweging) en Daphne Mensink (coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Sensire) over de dynamiek en ontwikkelingen bij de deelnemende organisaties.

Meer weten